Vad kostar det att bygga gjutform?

 

2024

Ska du gjuta platta? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Gjutform

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga gjutform? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad kostar det?

När du ska gjuta i betong krävs det en formsättning som är solid. I den här artikeln kan du läsa om typiska timarvoden när man tar in snickare eller grundarbetare för att konstruera en gjutform. Du får också veta mer om vad som potentiellt kan driva upp kostnaderna, samt hur du går tillväga för att hitta rätt hantverkare för jobbet.

Kostnader att räkna med

Det finns ett flertal olika typer av gjutformar, och vilken man bör välja beror på vad som ska gjutas. I den här artikeln kommer vi att fokusera på gjutning av husgrund eftersom detta är aktuellt för många som söker sig till Byggstart.

Byggstart har vi sammanställt och utvecklat en egen prisdatabas. Den data som vi använt baseras på projekt som genomförts med hjälp av hantverkare ur vårt nätverk. När det kommer till snickare för uppdrag som omfattar formsättning ser vi timpriser som sträcker sig från 380 kr till 650 kr inklusive moms. Exakt var på den här skalan som man hamnar beror på erfarenhet och formell utbildning hos den enskilde hantverkaren. Det finns också variationer mellan olika firmor, som har sin grund i de enskilda firmornas renommé och kapacitet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Säkerställ en solid gjutform

Betong väger uppemot 2,5 ton per kubikmeter. Under härdningen utsätts din gjutform alltså för ett extremt stort tryck från den våta betongen. Det är då helt avgörande för resultatet att gjutformen inte ger efter utan fortsätter att hålla formen. Ju våtare betongen är, desto mer trycker den ut mot sidorna. Med en formsättning som inte är tillräckligt stabilt utförd kommer det gjutna elementet att bli skevt. I värsta fall kommer du behöva ta bort det du gjutit och börja om på ruta ett. Eftersom en traditionell gjutform ska avlägsnas efter att betongen satt sig är det dock inte så viktigt hur din gjutform ser ut. Det är smart att bygga den på ett sätt som också gör den lätt att ta isär när den använts. I bästa fall kan den användas igen. Återvinning och återbruk ger lösningar som är både billigare och mer miljövänliga. Om du använder dig av material som suger åt sig vatten i din gjutform, behöver du tänka på att fukta materialet på förhand. 

Vilken typ av gjutform ska du välja?

Det finns många olika typer att välja bland. Vid traditionell formsättning använder du trävirke, som plank och plywood. När du bygger gjutform själv krävs det att du både tar hänsyn till tryckbelastningen från den våta betongen och att du tänker på att formen ska kunna tas isär relativt enkelt. Man bör dock vara försiktig så att man inte tar bort gjutformen innan betongen härdat ordentligt och satt sig. I så fall kommer betongen tappa formen. Samtidigt är det viktigt att inte ta bort formen för sent eftersom det då kan bli svårt att få loss plankorna från den gjutna konstruktionen.

För en enkel, gjuten husgrund med räta sidor och 90-graders vinklar kan det ofta löna sig att använda en systemform. En systemform monteras av färdiga moduler, som en byggsats. När du mätt ut området och grävt ur så är det bara att sätta ihop de olika delarna. Jobbet är enkelt och kräver inga, eller mycket små, anpassningar till platsen vid monteringen. Utöver dess enkelhet har en systemform den fördelen att man kan använda den flera gånger. Det finns vissa begränsningar i vilken typ av form du kan gjuta med en systemform, men du slipper att bygga en specialanpassad gjutform specifikt för ett enskilt ändamål. Denna typen av formsättning blir något dyrare än en traditionell gjutform. Vinsterna kommer istället av att du slipper lägga dyrbar tid på att bygga en från grunden. Även i det fall du känner dig osäker på hur man bygger en tillräckligt stabil gjutform, kan en systemform vara ett lämpligt alternativ. Du slipper i så fall kostnaden för att ta in en snickare för formsättningsarbetet.

För större konstruktionsarbeten används ofta en klätterform eller en glidform. De här typerna av gjutform höjs upp allt eftersom, och man gjuter lager på lager. För bostäder och mindre byggen är den sortens formsättning inte aktuell. 

Bygga gjutform? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Formsättning kräver bra hantverkare

När man ska gjuta i betong är det viktigt att få tag i kompetenta hantverkare. Det kan vara krävande att gjuta och det är inte alltid lätt för en lekman att dimensionera och beräkna tryckbelastning, betongtäthet och härdningsgrad i förhållande till det specifika användningsområdet. Beroende på vad du har tänkt att gjuta finns det många parametrar som du behöver ta hänsyn till. För att vara trygg i att gjutformen kommer att hålla kan det vara en god investering att ta hjälp av en snickare eller grundarbetare för formsättningen.

Det är emellertid viktigt att vara noggrann när man ska ta in hantverkare. Du bör alltid försäkra dig om att firmorna som du anlitar är seriösa och kan sitt fackområde. Skulle du få in ett anbud som ligger betydligt lägre i pris än de övriga, kan du ha skäl till att vara skeptisk. Duktiga hantverkare vet vad deras kompetens är värd och tar betalt därefter. Ett erbjudande med en mycket låg prislapp kan tyda på att entreprenören använder sig av okvalificerad arbetskraft utan adekvat utbildning, och att de inte följer regler och föreskrifter under arbetets gång. I det långa loppet kan ett sådant erbjudande innebära att du får betala betydligt mycket mer än om du anlitat en kompetent och pålitlig entreprenör från början.

Byggstart är en tjänst som samlar kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett och samma ställe. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att välja rätt. Om du registrerar ditt projekt hos oss kommer du att sättas i kontakt med entreprenörer som lämpar sig väl för uppgiften. För dig som byggherre är tjänsten helt gratis och utan förpliktelser, och du kommer att få offerter från flera möjliga kandidatfirmor.

Vill du ha anbud på ditt projekt? Lägg ut uppdraget på Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilka möjligheter finns att påverka priset?

För att försäkra dig om att de anbud som du får in från entreprenörerna är konkurrenskraftiga, så är det viktigt att få in offerter från flera olika firmor. Med de olika anbuden uppradade bredvid varandra blir det lättare att bedöma vad som är en rimlig prislapp på jobbet.

Om du väljer att använda en systemform för gjutningen bör du först tänka igenom vad det är du ska konstruera med den. Du kan hitta smarta moduler till grundbalkar och lägre husgrunder, som ger dig isolering och gjutform i ett. En systemform är relativt enkelt att sätta upp. Grunden blir då visserligen något mer kostsam att uppföra, men du sparar in mycket på arbetstiden. När väl grundbalken står på plats kan du använda denna som gjutform för att gjuta platta.

Glöm inte bort förarbetet

Innan du påbörjar arbetet med formsättning behöver du säkerställa att allt annat är förberett inför gjutningen. Vilka de nödvändiga förberedelserna är framgår av det du ska gjuta. Om du ska gjuta en grund har du inga andra alternativ än att gjuta på platsen där grunden ska stå. Ska du däremot gjuta en bordsskiva kan du göra det var som helst. Innan du kan gjuta en husgrund behöver du schakta ut området, dränera, lägga makadam, och liknande. När det kommer till en bordsskiva blir förberedelserna helt andra – det kan istället handla om att centrera armeringen med någon form av upphängning så att den inte lägger sig i botten av gjutformen. För att försäkra dig om att du har koll på de förberedelser som krävs inför ditt specifika projekt kan det vara en god idé att prata med en professionell hantverkare.

Om du nu är redo att komma igång med ditt projekt kan du registrera det – kostnadsfritt och utan förpliktelser – på Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Bygga gjutform? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.