Nyckelfärdigt hus: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga nyckelfärdigt hus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Nyckelfärdigt hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att bygga hus är en omfattande och tidskrävande process. Planering, arbete med arkitekt, inköp av material, organisering, koordinering, bygge och uppföljning av projektet - allt det är saker som byggherren måste ta ställning till. Om du vill bygga ett nytt hus men inte själv vill vara en del av processen är ett nyckelfärdigt hus en praktisk lösning. På så sätt kan du vara med och utforma huset utifrån dina behov och önskemål, för att därefter överlåta hela husbygget till professionella hantverkare. I den här artikeln har vi samlat den viktigaste informationen gällande nyckelfärdiga hus. Du kan bland annat läsa om priser, organisering av projektet och hur du hittar rätt entreprenör för uppdraget. 

Definition av nyckelfärdigt

Det finns ingen juridisk definition av nyckelfärdig hus, utan det är i stor utsträckning upp till leverantören att definiera vad som ingår i begreppet. Du kan emellertid utgå ifrån att termen nyckelfärdigt hus används om bostäder som levereras så att det är möjligt att flytta in direkt. På så sätt slipper du även att ta på dig ansvar under själva byggprocessen. Det kan vara en stor fördel om du har en stressig vardag eller om du bor långt ifrån byggplatsen. Det är även möjligt att vara en del av processen om så önskas.

Ett nyckelfärdigt hus behöver inte komma från en katalog, det går att få ett nyckelfärdigt hus som är arkitektritat och innehåller exakt de funktioner och rum som du vill ha. Det är även möjligt att överlåta hela formgivningen till arkitekten. Det är upp till var och en om man vill vara inkluderad i hela eller delar av byggprocessen, eller inte alls. Vilket ansvar du som byggherre har beror på vilken entreprenadform du väljer och vad du på förhand avtalar med entreprenören. Nyckelfärdigt hus kan alltså definieras på en rad olika sätt. 

Har du behov av hantverkare? Jämför anbud här

Ta emot flera anbud från kvalitetskontrollerade entreprenörer via Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar ett nyckelfärdigt hus?

Det kan vara svårt att beräkna priset på ett nyckelfärdigt hus. Det finns många valmöjligheter och priset avgörs till stor del av hur du utformat huset. Vill du ha ett stort hus med hög standard och specialanpassade lösningar, ökar naturligtvis kostnaderna jämfört med om du väljer ett mindre hus med standardlösningar. Priset beror även på hur mycket markarbete som krävs. Baserat på de projekt som har lagts in på Byggstart har vi beräknat ett genomsnittspris på cirka 22.500 kronor, inklusive moms, per kvadratmeter för att uppföra en villa. Priset omfattar allt material som är knutet till själva uppförandet men inte arkitektkostnader och bygglovsavgift. Ett lågt pris ligger i närheten av 17.500 kr inklusive moms, per kvadratmeter, medan ett högt pris ligger på cirka 36.000 kronor inklusive moms. Priserna varierar mycket och det är svårt få en uppfattning om slutkostnaden innan huset är ritat och projekteringen klar.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad är det som påverkar priset?

Det finns en rad olika faktorer som bestämmer var på prisskalan du hamnar. Här nedan går vi igenom några av de vanligaste faktorerna som gör att slutkostnaden för husbygget ökar: 

  • Markförhållande: Om tomten lutar och/eller det finns mycket bergknallar som måste brytas eller sprängs, ökar priset.
  • Byggmetod: Betong är i regel dyrare än murblock och trä, men fasadbeklädnaden kommer också vara avgörande för valet att byggmetod. I några fall kan prefabricerade element vara kostnadsbesparande men det gäller i regel bara för större bostäder.
  • Antal badrum och kök har en direkt inverkan på priset eftersom dessa är de dyraste rummen att bygga. Genom att begränsa dem kan du hålla nere priset. 
  • Standard på badrum och kök har även det en stor inverkan på slutpriset. Du kan påverka priserna genom att jämföra olika leverantörer. Ett kök kan kosta allt från under 80.000 till över 400.000 kronor.
  • Standard på parkett och kakel: Precis som för badrum och kök finns här många valmöjligheter och prisklasser.
  • Fasad- och takbeklädnad är stora kostnadsposter som varierar i kvalitet och material.
  • Totalareal på bostaden: En stor bostad kostar självklart mer än en liten men kvadratmeterpriset blir i regel något högre för ett litet hus än ett större, eftersom det finns vissa skalfördelar för entreprenören som bygger huset.
Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vem ska bygga huset?

När du har ritningar och ett beviljat bygglov från kommunen börjar jobbet med att hitta rätt entreprenör. När du ska hitta en entreprenör är det viktigt att hitta de seriösa aktörerna. Dessvärre finns det flera entreprenörer som gör allt för att hålla nere priserna, något som bland annat kan innebära att de anlitar okvalificerad arbetskraft eller använder undermåligt material. 

För att göra det enklare för dig att hitta den rätta entreprenören har vi på Byggstart samlat kvalitetssäkrade aktörer på ett och samma ställe. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar på alla företag som får tillgång till plattformen och övervakar de här uppgifterna löpande. Bara företag som upprätthåller en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid får fortsatt förtroende att ingå i vårt nätverk. Det är kostnadsfritt att lägga upp ett uppdrag och du förbinder dig inte heller till något genom att göra det. 

Vilken entreprenadform bör du välja?

När du ska organisera ett byggprojekt är det vanligt att göra det som två olika varianter: delad entreprenad och total- eller generalentreprenad. När du bygger ett nyckelfärdig hus är det i regel en totalentreprenad som är mest aktuell. Då behöver du, om du inte vill, göra någonting själv. Arkitekt, projektering och entreprenör ingår i kontraktet. Du skriver alltså bara kontrakt med ett företag. Om du redan har en arkitekt som du vill anlita och vill ha en entreprenör som kan utföra husbygget, kallas det för generalentreprenad.

Huvudentreprenören är normalt sett en snickarfirma som tar ansvar för allt timmerarbete och kontrakterar därefter de underentreprenörer som behövs för att utföra övriga arbeten.

Väljer du en delad entreprenad står du själv som ansvarig för att skriva kontrakt med varje enskild entreprenör. Fördelen med en delad entreprenad är att det ger möjlighet att styra projektet ner på detaljnivå. Du har även större frihet att välja vilka leverantörer som täcker de olika hantverksområdena. Det innebär även att du själv står som ansvarig för att koordinera arbetet och säkerställa att det inte uppstår förseningar. Det är ett komplicerat jobb som kräver både tid och kompetens. 

En totalentreprenad gör det även lättare att få eventuella fel som uppstår i efterhand åtgärdade, eftersom det inte alltid är helt enkelt att avgöra vilken aktör som är ansvarig. Huvudentreprenören står då som ansvarig för samtliga arbeten. Huvudentreprenören lägger normalt sett på 10 - 15% för arbetet som utförs av underentreprenörerna. Samtidigt kan en huvudentreprenör i regel utföra arbetet snabbare, vilket gör att den här lösningen inte nödvändigtvis behöver bli dyrare än en delad entreprenad. 

Vill du bygga ett nyckelfärdigt hus är en total- eller generalentreprenad det mest aktuella alternativet, eftersom det innebär att koordineringen och organiseringen av projektet överlåts till ett företag.

Det krävs alltid bygglov för att bygga nyckelfärdigt hus

Att bygga en ny fastighet är alltid bygglovspliktigt. Du kan dock inte göra ansökan själv eftersom det krävs arkitektritningar. Vanligtvis är det arkitekten som står som projektör och ansöker om bygglov för din räkning. 

Ansökan till kommunen kan göras i antingen ett eller två steg. Om du väljer att ansöka i två steg börjar du med att ansöka om ett förhandsbesked för att ta reda på om det är möjligt att bygga så som du har tänkt. På så sätt behöver du inte slösa pengar på ett bygglov som inte kommer att bli godkänt. Om du är helt säker på att ditt bygglov kommer att beviljas hoppar du helt enkelt över steget att ansöka om ett förhandsbesked och ansöker om bygglov direkt. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Var noggrann med kontraktet

Om du skriver kontrakt för ett nyckelfärdig hus måste du vara noggrann med avtalen till entreprenörerna så att du vet exakt vad som ingår i priset som du betalar. Genom att ha en gemensam förståelse för projektet reducerar du risken för att det uppstår oenigheter eller missförstånd längs med vägen. Något som måste framgå tydligt är hur ni ska hantera eventuella förseningar och tillkommande kostnader. Det uppstår ofta oförutsedda händelser i ett byggprojekt och ett detaljerat kontrakt gör det enklare att hantera de här händelserna om/när de inträffar.

En bra budget ger kontroll över utgifterna

När du väljer att bygga ett nyckelfärdigt hus vill du troligen överlåta processen till en extern aktör, vilket är fullt möjligt. Det du däremot måste göra själv är att upprätta en budget. En detaljerad och exakt budget ger dig en bra översikt över de olika kostnaderna för husbygget. Det kommer även att bli enklare att hantera oförutsedda utgifter som kan uppstå under arbetets gång. Du bör alltid ta med en budgetpost för den typen av utgifter för att vara säker på att du kan finansiera projektet utan stora ekonomiska förluster. Litar du på din budget och entreprenören kan du få ett nyckelfärdigt hus uppfört utan att själv vara inblandad i processen. 

Har du bestämt dig för att bygga ett nyckelfärdigt hus är det helt centralt att hitta en entreprenör som har relevant erfarenhet och kompetens. På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer på ett ställe, allt för att det ska vara lättare för dig att välja rätt hantverkare till ditt projekt. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar för alla företag som får tillgång till plattformen, och övervakar de här uppgifterna löpande. Enbart företag som upprätthåller en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid får fortsatt förtroende att använda vår plattform. Det är gratis att lägga in uppdrag och när du gör det får du ta emot förbehållslösa offerter

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.