Elementhus: En komplett guide (pris, regler, byggtips)

 

Ska du bygga elementhus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Elementhus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Elementhus har blivit mer och mer populärt i Sverige. De medför kortare byggtider, och när man bygger med moduler sparar man generellt sett också pengar på arbetstimmarna. Elementhus är dock inte lämpade för alla typer av byggprojekt eller tomter. I den här guiden går vi närmare in på vilka aspekter man bör ta i beaktande när man planerar att bygga elementhus. Vi tittar på priser, hur man genomför den här typen av projekt, och vi bidrar även med tips om hur man hittar rätt entreprenör för projektet.

För vilka slags projekt lämpar sig elementhus?

Ett elementhus blir byggt med moduler som tillverkas på fabrik och som sedan monteras ihop på en tomt. Vilken grad av färdigställande man får på huset kan variera, men vanligtvis ingår följande beståndsdelar:

 • Ytterväggar 
 • Tak & innertak
 • Ytterdörrar
 • Fönster

När modulerna har levererats och monterats så återstår alltså oftast det invändiga arbetet. Detta inkluderar moment såsom:

 • Bygga badrum
 • Bygga kök
 • Resa invändiga väggar
 • Montera invändiga dörrar
 • Kakelläggning
 • Golvläggning
 • Bygga trappor
 • Rörläggning
 • Målning
 • Elinstallationer

Detta innebär i princip att grundläggningen kan utföras samtidigt som elementen byggs på fabrik (i en kontrollerad miljö till skillnad från platsbyggda lösvirkeshus), och att man därmed kan spara in några veckor eller månader på byggprocessen. 

Elementhus passar bra om man vill ha en enklare stil. Detta gäller hus i funkisliknande stil och andra moderna stilar som har enkla linjer och minimalistiska fasader. Elementhus kan man med fördel bygga på enklare tomter, men om tomten är svåråtkomlig kan det bli svårt. En förutsättning för att modulerna ska kunna levereras och monteras på ett smidigt sätt är att man har enkel åtkomst till tomten med lastbil och kran. 

Många fastighetsutvecklare väljer att använda elementhus när de ska utföra större projekt med många identiska boenheter. På så sätt kan de spara mycket pengar när de beställer många identiska moduler från tillverkaren på en och samma gång.

Om man vill bygga med element så finns flera vägar att gå tillväga beroende på hustillverkare. Man kan man numera skicka arkitektritningar till en elementtillverkare som därefter kan producera elementen enligt ritningarna, och sedan anlita en entreprenör för monteringen och det invändiga arbetet. Man kan även hitta en hustillverkare som erbjuder nyckelfärdiga lösningar, där man både kan rita sitt elementhus och få det byggt av samma firma. 

Den stora fördelen med elementhus är tidseffektiviseringen, vilket i sin tur kan dra ner på kostnaderna, samt att en merpart av huset byggs inomhus under gynnsamma förhållanden. 

Behöver du hantverkare? Jämför anbud här

Få flera anbud från kvalitetssäkrade hantverkare via Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att bygga elementhus?

Kostnaden för att bygga elementhus varierar från projekt till projekt. Utifrån siffrorna vi har i vår prisdatabas så ligger ett bygge av elementhus på ca 22.500 kronor per kvadratmeter i genomsnitt (vilket är ungefär detsamma som för lösvirkeshus). Vi ser också att elementhus kan kosta så mycket som 32.000 kr/m2, men de kan även bli så billiga som 18.000 kr/m2 om man använder sig av enklare standardlösningar. Märk alltså att det råder stora skillnader mellan olika typer av projekt. Dessa priser inkluderar alla utgifter för material och arbete som projektet omfattar. 

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka faktorer påverkar priset?

Hur mycket man får betala för att bygga elementhus påverkas av en rad olika faktorer. Vissa av dem gäller för de flesta byggprojekt, medan andra är specifikt knutna till elementhus. Följande faktorer påverkar priset för den här typen av projekt:

 • Val av arkitekt: Om man ska bygga ett arkitektritat elementhus måste man först och främst ta fram ritningar med en arkitekt. Arkitekter tar olika mycket betalt, så här finns det en möjlighet att spara in pengar. Totalkostnaden för en arkitekt brukar ligga på 5-6 % av hela projektsumman, alltså mellan 160.000 och 400.000 kr.
 • Val av entreprenör: När man ska bygga elementhus är det vanligt att man organiserar projektet som en generalentreprenad. Det innebär att en byggentreprenör står för hela projektgenomförandet. Detta inkluderar också beställningen av själva elementen från tillverkaren om det inte är samma firma. Olika entreprenörer tar olika mycket betalt, så även här kan man spara in pengar genom att göra ett välinformerat val.
 • Val av hustillverkare: Det finns stora prisskillnader mellan de olika tillverkarna av elementhus. Vissa producenter kan erbjuda betydligt lägre priser än andra för att tillverka modulerna, särskilt i utlandet. Därför är valet av tillverkare något som kan ha en stor inverkan på priset.
 • Storlek: Principen med elementhus är att man kan spara stora summor genom att beställa många moduler samtidigt. Ju större volym man beställer, desto lägre blir priset per enhet. Av den anledningen är det många fastighetsutvecklare som beställer elementhus när de ska bygga flera villor eller radhus i större bostadsområden.
 • Val av material: Elementerna som levereras färdiga när man beställer ett elementhus utgör bara stommen av huset, det krävs ytterligare material för att man ska kunna bygga ett komplett hus. Interiör, badrum, kök, trappor, m.m, återstår att köpa in och montera beroende på vilken grad av färdigställande hustillverkaren erbjuder. Här har man alltså stora möjligheter som beställare att påverka slutkostnaden.
 • Tomtens utformning: Det kostar generellt sett mer att bebygga tomter som sluttar eller som ligger på mycket berggrund. När man ska bygga elementhus är det också viktigt att tänka på att man ska ha en så enkel åtkomst som möjligt för lastbil och kran så att leveransen och monteringen av modulerna kan fortlöpa problemfritt. Om man har en svåråtkomlig tomt kommer detta ha en negativ inverkan på slutpriset.
Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vad lönar sig: platsbyggt eller elementhus?

Huruvida det lönar sig att satsa på ett platsbyggt hus eller ett elementhus varierar från projekt till projekt. Dessa faktorer bör du överväga innan du fattar ditt beslut:

 • Volym: Att bygga hela huset på plats innebär större utgifter för snickeriarbete än om man bygger elementen på fabrik. Den här besparingen blir större ju fler hus man bygger. Modulerna kostar även mindre att tillverka på fabriken om man beställer många identiska enheter. Stor volym har alltså en positiv inverkan på kostnaden per enhet. Om man bara ska bygga ett hus så blir dock besparingarna mindre.
 • Tidsåtgång: Det går snabbare att bygga elementhus än platsbyggda hus eftersom elementen kan byggas samtidigt som grunden anläggs. För dig som endast ska bygga ett hus så kommer det inte medföra någon enorm skillnad, högst någon månad eller två. Fastighetsutvecklare som har många projekt igång samtidigt kommer dock märka av en stor skillnad när de bygger med moduler. Då kan man nämligen börja jobbet med det invändiga arbetet så fort elementen som utgör stommen är på plats, och i samma veva börja montera stommen för nästa modulhus.
 • Husets utformning: Att bygga med moduler lämpar sig bäst för de som vill ha ett enklare hus. Om man ska bygga ett hus med minimalistiska, rena linjer, så kan man med fördel använda sig av moduler. Om man däremot vill ha en mer traditionellt inriktad stil med många vinklar så bör man bygga ett lösvirkeshus.

De största ekonomiska och tidsrelaterade fördelarna med elementhus är med andra ord knutna till större fastighetsprojekt som handskas med stora volymer. Med det sagt så kan det ändå vara lönsamt att satsa på ett elementhus om man är ute efter just ett enkelt hus utan många komplexa vinklar.

Hur lång tid tar det att bygga ett elementhus?

En viktig fördel när man bygger elementhus är att själva byggtiden oftast blir kortare. Här nedan har vi gjort en uppskattning på hur lång tid de olika delmomenten tar:

 • Projekteringsfas hos tillverkaren: ca 4 till 8 veckor
 • Tillverkning av elementen: ca 2 veckor
 • Transport och montering (på färdig grund): 1 till 2 veckor

Här kan vi alltså se att byggherren kan få en färdig vädertätad stomme inom loppet av ca 2 månader, vilket är snabbare än för en lika stor bostad som är byggs på plats. Samtidigt så måste man ha i åtanke att det invändiga arbetet som återstår kan ta mellan 3 och 6 månader innan man kan flytta in i huset. Innan man kontaktar tillverkaren har man också lagt tid på projektering och arkitektritningar, bygglovsansökan, m.m. vilket också tillför ett antal månader till byggprocessen. Tiden som man sparar in på att bygga elementhus är därför inte enorm i jämförelse med resten av tiden man lägger på att bygga ett nytt hus.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur kommer man igång med den här typen av projekt?

När du ska bygga ett elementhus finns det som sagt olika sätt att gå tillväga. Bygglov krävs dock alltid när man ska bygga ett nytt hus (förutom för komplementbostadshus upp till 25 m2 som förutsätter bland annat att en huvudbyggnad redan finns på tomten), oavsett om man bygger elementhus eller traditionella hus. När man väljer ett arkitektritat hus kan arkitekten oftast hjälpa till med ansökningsprocessen, som är både tekniskt avancerad och tidskrävande. Då förbereder arkitekten alla handlingar som kommunen kräver, och hen kan även sköta kommunikationen med kommunen. 

När arkitekt- och konstruktionsritningarna är på plats så kan man börja leta efter en entreprenör som kan utföra själva bygget. Det är vanligast att det är entreprenören, och inte byggherren, som sedan tar kontakt med tillverkaren av modulerna.

När man organiserar projektet som generalentreprenad ansvarar entreprenören för att ta in alla yrkesgrupper som krävs för att kunna färdigställa huset. Detta inkluderar grävning, bygge av källare och grund, beställning och montering av moduler, samt allt invändigt arbete.

Hur går man tillväga för att bygga ett elementhus?

Det finns huvudsakligen tre sätt att organisera ett projekt på när man ska bygga hus:

 • Delad entreprenad
 • Generalentreprenad
 • Totalentreprenad

Totalentreprenad och generalentreprenad brukar ibland blandas ihop, men en totalentreprenad innebär att entreprenören är ansvarig för både projekteringen och utförandet av bygget i sin helhet. En generalentreprenad innebär att man har ett företag som ansvarar för själva bygget, inklusive montering av elementen, men inte projekteringen (som sköts av exempelvis en arkitekt eller byggkonsult).

Om man väljer att organisera projektet som delad entreprenad så skriver man kontrakt med varje enskild hantverksfirma som ingår i projektet. Byggherren står också för att koordinera arbetet mellan de olika hantverkarna, men man kan också anlita en extern projektledare. Delad entreprenad kan vara en god idé om man vill utföra en del av arbetet själv eller känner till olika hantverkare som man vill arbeta med. För vissa projekt kan det även löna sig att fördela mark- och grundarbete, montering av element och invändigt arbete mellan olika aktörer.

Hur hittar man en entreprenör som kan bygga elementhus?

Oavsett hur man väljer att organisera sitt husbygge så är det ändock centralt att man alltid anlitar en pålitlig och kompetent entreprenör för monteringen och det invändiga arbetet (om det inte gäller en totalentreprenad där hustillverkaren tar på sig både tillverkningen av elementen och resterande arbete). Många entreprenörer har fasta leverantörer som de är vana vid att samarbeta med. Detta innebär att hen kan samordna och genomföra arbetet på ett effektivt sätt. Det är dock av stor vikt att de element man får upprätthåller hög kvalitet och att alla involverade parter kan samarbeta optimalt.

Om du har bestämt dig för att bygga ett elementhus kan vi på Byggstart hjälpa dig hitta rätt entreprenör för projektet. Vi har satt ihop ett nätverk med kvalitetssäkrade aktörer så att det ska vara enkelt för dig att hitta pålitliga och kompetenta firmor. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar för alla firmor som har tillgång till vår plattform, och vi bevakar dessa parametrar löpande. Det är endast firmor som upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som medges tillgång till vårt nätverk. Det är gratis för dig att lägga ut ditt projekt, och du förbinder dig inte till något genom att göra det.

10 tips för ett lyckat projektgenomförande

1. Se till att tomten är lämpad för elementhus, alltså att det är lätt att komma åt tomten för lastbil och kran.

2. Se till att huset du vill bygga kan uppföras i prefabricerade moduler. Det är inte alla hus som är lämpade för den här byggmetoden.

3. Påbörja bygglovsansökan tillsammans med arkitekten så snabbt som möjligt.

4. Anlita en entreprenör som har relevant erfarenhet och kompetens. Det kan vi på Byggstart hjälpa dig med.

5. Se till att arkitekten, entreprenören och tillverkaren samarbetar under produktionsfasen.

6. Se till att grunden är färdig innan modulerna levereras.

7. Ta fram en detaljerad tidsplan tillsammans med entreprenören där ni går igenom produktionstid, monteringstid, osv. så att ni båda vet vad ni kan förvänta er gällande tidsåtgång.

8. Följ upp projektet noga. Besök arbetsplatsen ofta och ha frekvent kontakt med projektledaren. Du bör bara ta på dig eget arbete om du har den kompetens som krävs.

9. Se till att du genomför en slutbesiktning med en extern besiktningsman. Tillsammans med besiktningsmannen ska du och entreprenören gå igenom huset när det är färdigt och säkerställa att det har byggts på ett korrekt sätt. Om fel och brister upptäcks ska du vänta med den sista utbetalningen till entreprenören tills felen åtgärdats.

10. Se till att du får alla relevanta dokument från entreprenören. Detta gäller kvitton, garantibevis, detaljerade beskrivningar av vilka typer av arbeten som utförts samt vilka material som använts.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.