Bygga mur: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga mur? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Bygga mur

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga mur? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vill du veta mer om att bygga mur i trädgården? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om de byggnadstekniskaregler som gäller när du ska bygga mur, hur mycket det kostar, vilka matrial det finns att tillgå, eventuellt bygglov och mycket mer. Vet du till exempel vad som skiljer en stödmur och vanlig mur åt? Eller vilka olika typer av murar det finns? Följ våra råd och undvik de vanligaste misstagen!

Är en mur bara en mur, egentligen?

Om du har tittat på olika inrednings- och trädgårdsprogram har du säkert sett proffsen bygga någon form av mur för dekorativa eller praktiska ändamål. Men vad innebär egentligen en mur? Begreppet är inte ens definierat i plan- och bygglagstiftningen, men som även Boverket skriver får man utgå från Nationalencyklopedin, som definierar en mur som “ett byggnadsverk eller byggnadsdel i form av en mer eller mindre tjock stående skiva av sten- eller lerjordsmaterial”. En mur består alltså vanligtvis av staplade stenar eller annat material, exempelvis betong-, tegel- eller natursten, trästockar eller liknande. Muren kan vara fristående och till exempel används som ett slags gränsmarkering för att förhindra insyn eller intrång på privat egendom, eller fylld med jord som en stödmur för att jämna ut nivåskillnader.

Många tänker att en mur bara går att bygga för att avgränsa tomten mot grannarna och gatan, men så är inte fallet. Du kan bygga en mur för att:

 • Få en snygg inramning på en upphöjd rabatt
 • Få insynsskydd och lä
 • Dela in trädgården i olika rum
 • Få mer plan markyta på en sluttande tomt
 • Förhindra att det uppstår små jordskred när det regnar mycket eller snön smälter

Förr kunde det vara en ganska dyr och komplicerad historia att bygga en mur, men i takt med att både byggnadstekniken och materialen har utvecklats har kostnaderna och komplexiteten minskat. Istället för tunga stenblock finns det lättbetongblock som väger betydligt mindre och som går att skapa i princip vilken form du vill av. Det är en klar fördel om du vill bygga en mur som en avgränsning till exempelvis ett upphöjt trädgårdsland att sätta jordgubbsplantor i.

Natursten kontra prefabricerade betongblock

Det finns en uppsjö av betong-, sten- och lecablock att välja mellan, och utöver det även murdelar i plåt. Vilket material du väljer styrs i huvudsak av fyra faktorer:

 • Vilken typ av mur du ska bygga
 • Tomtens terräng
 • Dina personliga preferenser
 • Din budget

Om du planerar att bygga en mur som skyddar mot vind, till exempel runt en uteplats i trädgården, kan det vara bättre att välja natursten. Anledningen är att den värms upp av solen under dagen och avger en viss värme när solen sjunker ner bakom trädtopparna.

Ska du bygga en stödmur är betongblock i regel att föredra eftersom de är anpassade efter ändamålet och uppfyller de byggnadstekniska krav som ställs på material till en stödmur. En stödmurs uppgift är att hindra att hålla jordmassan på plats i exempelvis en slänt. På en kuperad eller sluttande tomt kan du skapa en trädgård i nivåer, och vinna tomtyta, med hjälpa av en eller flera stödmurar. Inte minst blir det lättare att klippa gräset när du slipper gå på skrå med gräsklipparen i en slänt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det att bygga mur?

En av de första frågorna som dyker upp i huvudet när du ska bygga en mur är hur mycket det kommer att kosta. Dessvärre är det svårt, för att inte säga omöjligt, att uppge ett exakt pris. Anledningen är att det är så många faktorer som är med och påverkar priset. Mellan tummen och pekfingret kostar materialet 1.000 - 1.500 kronor per kvadratmeter. Observera att arbetskostnader inte ingår i det uppskattade summan, beroende på om du planerar att göra arbetet själv eller leja bort det. En trädgårdsanläggare tar allt från runt 500 kronor till drygt 800 kronor per arbetstimme.

Det kan vara lätt att frestande att göra jobbet själv för att spara pengar, men fundera lite på begreppet tid är pengar. En trädgårdsanläggare arbetar mer eller mindre dagligen med att bygga murar och arbetar av den anledningen betydligt mer effektivt än vad du skulle göra. Arbetet som en hantverkare hinner med på 1-2 dagar kan ta dig veckor, för att inte säga månader att göra beroende på hur mycket tid du har till ditt förfogande. Det billigaste sättet att bygga en mur på, om du inte arbetar som trädgårdsanläggare, är troligen att anlita en kvalificerad hantverkare.

Sätt upp en budget för projektet

För att du lättare ska kunna överblicka totalkostnaden när du ska bygga en mur, kan du sätta upp en budget. Om du planerar att göra allt arbete själv måste du ta reda på vilket material du behöver och i vilken mängd av respektive material. Mata gärna in alla kostnader i ett Excel-ark eller liknande, så blir de lättare att hålla reda på och räkna ihop.

Vill du istället leja bort arbetet till en trädgårdsanläggare kan du begära in offerter från tre företag och jämför dessa mot varandra. Titta på vilka poster som ingår i varje offert och om priserna anges som fast pris, löpande räkning eller takpris.

När du har alla siffror på plats vet du också hur mycket projektet kommer att kosta och du kan bestämma hur du ska finansiera det hela.

Bygga mur? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Behöver du ansöka om bygglov för att bygga mur?

Oavsett vilken typ av mur du ska bygga, en fristående eller en med jordfylld sida, så måste du ansöka om bygglov. Bygglovsplikten gäller om du ska uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur. Anledningen är att det inte finns någon definition för en mur i Plan- och bygglagen, men det finns heller ingen förklaring eller beskrivning av vad som räknas som en väsentlig ändring av en mur. Det gör att varje enskilt fall måste bedömas utifrån ett antal faktorer.

De faktorerna är enligt Boverkets hemsida:

 • Storlek
 • Utförande och utformning
 • Läge och ändamål
 • Visuellt intryck
 • Omgivningspåverkan

För att krångla till det lite ytterligare så finns det såklart undantag till reglerna. Konstruktioner som låga staket och vanliga grindar omfattas inte av bygglovsplikten (men särskilt höga staket kan göra det, så man måste fortfarande dubbelkolla). Och om du äger ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga en skyddad uteplats, krävs det inget bygglov.

Villkoren är dock följande:

 • Muren får inte vara högre än 1,8 meter
 • Muren måste placeras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Muren får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter
 • Muren får placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om de berörda grannarna godkänner det

Du måste också tänka på att om du behöver ändra marknivån för att bygga eller ändra en befintlig mur, vanligtvis en stödmur för att få mer tomtyta på en sluttande tomt eller jämna ut nivåskillnader, så kan du behöva ansöka om marklov.

Det är alltså lite av en djungel av regler och en hel del att hålla reda på. Om du är det minsta lilla osäker på vad som gäller, så ta det säkra före det osäkra och kontakta en bygglovshandläggare på kommunen för mer hjälp. Personen kan sedan ge dig råd och hjälpa dig vidare i processen.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Viktiga begrepp att känna till när du ska bygga mur

Väljer du att bygga muren själv finns det en del viktiga begrepp och termer, utöver de som vi har tagit upp gällande bygglov och byggnadstekniska regler, som du behöver känna till. Med hjälp av vår lista här nedanför kan du enkelt hålla isär begreppen.

 • Fiberduk: den duk du täcker jorden med när du har grävt ut för muren i exempelvis slänten. Fiberduken skiljer jorden och bärlagret åt, och det finns även varianter som hindrar ogräs från att växa igenom.
 • Bärlager: ett lager av krossad makadam eller stenkross som utgör murens grund.
 • Sättlager: ett lager med stenmjöl för att jämna av bärlagret och som gör det lättare att lägga murens första skift.
 • Dräneringslager: ett lager med stensingel som ser till att vattnet rinner bort från muren istället för att det blir vattenansamlingar bakom muren. Blir det vatten stående riskerar det att frysa under vintern och trycka sönder muren. Dräneringslagret ska helst skiljas med fiberduk från resten av trädgården.
 • Geonät: en flexibel eller styv nätkonstruktion som används för att armera fyllnadsmassorna bakom muren och minska jordtrycket mot den.

För att få till ett väl packat bärlager behöver du en markvibrator. En sådan kan du i regel hyra hos en lokal maskinuthyrare. Förutom en markvibrator behöver du också ett vattenpass eller långpass, för att kontrollera att allt blir rakt, en rätskiva och en rejäl gummiklubba för att bygga muren. Du kan också behöva kapa stenarna eller lecablocken för att de ska passa. Det gör du enklast med en så kallad betongklipp som går att hyra hos en maskinuthyrare eller stenspecialist. Glöm inte att använda skyddsglasögon och andningsskydd när du kapar blocken, oavsett om det är natursten eller gjutna betongblock.

Det första skiftet är det viktigaste i hela muren. Ligger inte alla stenarna i det skiftet helt raka blir hela muren mer eller mindre sned, så var noggrann. Kontrollera också regelbundet att stenen ligger plant och att förbandet (skiftet) inte förskjuts; alla skarvar ska ligga rakt ovanför varandra på vartannat skift.

Processen för att bygga mur - steg för steg

När du har tagit reda på alla byggnadstekniska regler som gäller, löst finansieringen och inväntar bygglov och startbesked, kan du börja planera själva arbetet lite mer ingående. Att gräva ut för att anlägga en upphöjd rabatt, eller bygga en låg mur runt ett trädgårdsland är ett relativt enkelt arbete som du kan hinna med på en helg. Här har du inte heller några direkta byggnadstekniska regler att förhålla dig till.

Ska du däremot bygga en högre mur eller en stödmur måste du ansöka om bygglov och det finns dessutom ett antal byggnadstekniska regler att ta hänsyn till. Du hittar dessa regler på Boverkets hemsida. Det är mycket att hålla reda på så här lönar det sig i regel att anlita en kvalificerad hantverkare. Du vill definitivt inte bygga en mur som visar sig vara felaktigt byggd och rasar, i värsta fall över någon.

De trädgårdsanläggare som har ett gott rykte är ofta uppbokade flera månader i förväg. Därför är det ett klokt drag att kontakta aktuella företag så fort det är möjligt. En mur går i princip att bygga när som helst på året, men den bästa tiden är från det att tjälen har gått ur marken tills den första frosten kommer på hösten. Ska du bygga muren själv är det dessutom trevligare att ligga på knä på marken när den är torrare.

Hur lång tid tar det att bygga en mur?

När du har kontaktat den hantverkare du vill ska göra jobbet är det vanligt att de vill komma och göra en inspektion av tomten och jordmånen. Utifrån inspektionen kan företaget sedan detaljplanera arbetet och ge en ungefärlig uppgift gällande tidsåtgången. Hur lång tid det tar att bygga en mur beror bland annat på:

 • Vilken typ av mur du ska bygga - dekorationsmur eller stödmur
 • Murens längd
 • Vilket material du har valt
 • Tomtens utformning och jordmån

Mellan tummen och pekfingret tar det från ett par dagar upp till några veckor för en kvalificerat hantverkare att bygga en mur. Gör du arbetet själv får du räkna med minst den dubbla tiden, beroende på hur mycket tid du har till ditt förfogande.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

10 tips när du ska bygga mur

Nu har du förhoppningsvis fått lite mer information gällande bygglov, byggnadstekniska regler och termer som är viktiga att ha kunskap om när du ska bygga en mur. För att göra det ännu lättare för dig har vi satt ihop en lista med våra bästa råd och tips.

 1. Bestäm vilket material du ska ha i muren; natursten, lecablock, plåt, trästockar etc.
 2. Ta beslut om du ska bygga muren själv eller anlita en hantverkare. Tänk på att tid är pengar och att det både kan gå fortare och bli billigare att anlita en trädgårdsanläggare än att bygga muren själv. 
 3. Kontakta kommunen för att ta reda på exakt vad som gäller för att bygga mur i den kommun som du bor i. 
 4. Ansök om bygglov och tänk på att det kan ta upp till 10 veckor att få det godkänt, så var ute i god tid. Börja inte bygga innan du har fått ett startbesked.
 5. Ta kontakt med potentiella trädgårdsanläggningsföretag och begär in offerter på arbetet.
 6. Om du bygger muren själv läs på ordentligt om materialet du ska använda och hur du bygger upp muren för att skydda den mot frostsprängning.
 7. Boka eventuella maskiner som du måste hyra i god tid, så att du kan bygga muren när du har planerat.
 8. Håll rent mellan murskiften och i skarvarna mellan stenarna. Sopa ordentligt med en borste eftersom även små mängder sand eller jord kan göra att stenarna, och i förlängningen muren, blir sned.
 9. Plantera inte buskar, träd och växter för nära muren eftersom deras rotsystem kan trycka ut muren när de växer.
 10. Planera hela arbetet noggrant så får du ett bra, för att inte säga perfekt, slutresultat.

Bygga mur? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.