Byta ytterpanel: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du byta ytterpanel? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Byta ytterpanel

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Byta ytterpanel? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Bostäder i Sverige är hårt ansatta av de växlande väderförhållandena med sol, regn, vind och snö. Alla de här faktorerna tär på husets fasad och det kan uppstå både fukt- och rötangrepp. Förr eller senare kommer alla husägare till äldre hus till den punkten då man måste byta ut delar av eller hela fasadbeklädnaden.

I den här artikeln går vi igenom vad du bör tänka på när du ska byta ytterpanel på huset, hur du går tillväga för att hitta rätt hantverkare för arbetet och hur mycket det kostar att byta fasadbeklädnad.  

När och varför ska man byta ytterpanel?

Det är först när du upptäcker fuktskador, röta eller sprickor som det är aktuellt att byta ut husets fasadbeklädnad. Om du inte har undersökt tillståndet på bostadens fasad än, eller inte har gjort det på länge, kan det vara bra att göra det så fort som möjligt, gärna i dag. Om fasaden har fått fuktskador som inte upptäcks i god tid, kan det leda till en rad extra kostnader om det uppstår fler skador till följd av fukten. 

Du kan kontrollera fasaden på din bostad genom att leta efter missfärgningar, sprickor eller strukturförändringar.  Har träet till exempel blivit mjukt och ger efter om du sticker en kniv eller skruvmejsel i det, är det dags att byta ytterpanelen. Röta börjar normalt sett längst ner på brädorna och läkten, eller på andra ställen där trästommen ofta blir våt, exempelvis runt stuprör och takrännor. Några sorters röta orsakas även av äkta hussvamp som är en svampart som sprider sig snabbt och kan ge stora skador på husets stomme om den får växa ostört. På sikt kan hussvampen försvaga husets struktur och reparationen bli betydligt dyrare än om problemet hade upptäckts och behandlats i ett tidigt skede.

Vilka arbeten är nödvändiga vid byte av ytterpanel?

Det första man måste göra är att riva ner den existerande fasadbeklädnaden. Därefter måste du kontrollera vindspärren, som är ett vindtätt skikt under ytterpanelen, och samtidigt kontrollerar du stommen under fasaden så att den inte är angripen av fukt eller röta. Efter det sätter man i regel upp ny läkt som den nya panelen sedan monteras på. 

Det är flera husägare som väljer att utföra andra arbeten i samband med fasadrenoveringen på huset. Många tar chansen att även byta dörrar och fönster när byggställningar och hantverkare ändå är på plats. Dessutom kan det även bli nödvändigt att måla om du inte har valt en färdigbehandlad panellösning. Många väljer även att tilläggsisolera i samband med ett panelbyte. Du kan läsa mer om det här nedan.

Tilläggsisolera samtidigt som du byter fasadbeklädnad?

När den befintliga beklädnaden är borttagen kan det löna sig att tilläggsisolera innan du sätter upp den nya fasaden. Energimyndigheten rekommenderar att alla fastigheter som är byggda före 1980 ska tilläggsisoleras. Det minskar värmeförlusten i bostaden och därmed även energiförbrukningen. På så sätt kan du få ett bättre inomhusklimat och en mer jämn och behaglig inomhustemperatur. Alla bostäder energimärks vid försäljning och taxering. För fastigheten får du en energimärkning som går från A till G och där A är den bästa märkningen. Efterisolering kan ge en bättre energimärkning som i sin tur kan öka bostadens värde vid en eventuell försäljning. Att tilläggsisolera kommer självklart att göra projektet lite dyrare än om du väljer att inte göra det, men det kan av de anledningar som vi har tagit upp ovan ändå vara lönsamt. 

Behöver du anlita hantverkare? Jämför anbuden här

Ta emot flera offerter från kvalitetskontrollerade hantverkare via Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det att byta ytterpanel?

Många husägare väljer att nyttja Byggstart för att hitta entreprenörer som kan utföra panelbytet. Utifrån de offerter som husägarna har valt i ett stort antal fasadbytesprojekt har vi tagit fram en prisstatistik för att kunna säga något om vilken kostnad du kan förvänta dig när du ska byta fasad på huset.

Vi ser att genomsnittspriset per kvadratmeter väggyta normalt sett landar runt 1.600 kronor. I vissa fall ligger priset ner mot 1.400 kronor och i andra fall går det upp mot 2.500 kronor per kvadratmeter väggyta. För en hel vägg, eller ett helt hus, varierar priset därför beroende på hur stor väggytan är.

Prisuppgifterna utgår från projekt av normal storlek, vanligtvis enplans eller en och en halvplanshus. Priserna inkluderar allt material och allt arbete i samband med panelbytet, från det att hantverkarna börjar sätta upp byggställningar och riva ner den existerande fasaden tills den sista delen av panelen är monterad och eventuellt målad. 

Läs mer om priset på att byta ytterpanel.

Byta ytterpanel? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka alternativ har du när du vill byta ytterpanel?

Att byta fasadbeklädnad ger dig även möjlighet att förändra husets estetiska uttryck. Några väljer att restaurera bostaden till sitt ursprungliga skick medan andra vill ha ett helt nytt och modernt utseende.

Den vanligaste träsorten för ytterpanel i Sverige är gran. I särskilt väderutsatta områden kan det löna sig att välja furu eftersom det har en högre naturlig beständighet mot fukt och röta. Furu, särskilt kärnvirket, är något dyrare än gran, men ett mer fuktbeständigt virke kan leda till att intervallen för när fasaden behöver underhållas eller bytas blir längre. Här måste du alltså värdera vad du har råd med och jämföra det med hur snart du kan tänka dig att göra nytt underhållsarbete på fasaden.

När du ska sätta ny panel har du även möjlighet att välja mellan stående och liggande panel. Å ena sidan är det här ett estetiskt ställningstagande som kan förändra husets utseende mycket och å andra sidan handlar det om kostnad och underhåll. Liggande panel går i regel lite fortare att montera och dessutom har det en fördel eftersom röta vanligtvis uppstår i de nedre delarna av panelen. Har du valt liggande panel kan du i många fall komma undan med att bara byta ut de nedersta brädorna. 

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vad är det som påverkar priset vid ett fasadbyte?

Den faktor som påverkar priset för ett fasadbyte mest är såklart storleken på fastigheten och hur stor del av fasadbeklädnaden du behöver byta ut. I några fall kan det räcka med att byta ut panelen på den mest väderutsatta vägen som ett första steg. Samtidigt är det värt att påpeka att större projekt i regel har ett något lägre kvadratmeterpris eftersom det finns vissa skalfördelar som ger utslag på kostnaden vid byte av paneler.

Vilken sorts fasadbeklädnad du väljer påverkar även priset. När det gäller byte av paneler kan det vara värt att nämna att du i det långa loppet tjänar på att lägga ner lite mer pengar på projektet. Väljer du till exempel ett träslag som furu får du betala mer nu men kan räkna med lägre underhållskostnader under de kommande tio åren. 

Ökar ett byte av fasaden bostadens värde?

Det korta svaret är ja, du kan i stor sett förvänta dig en värdeökning när du byter ut fasaden. För det första kommer bostaden att ge ett bättre första intryck om det inte finns skador som till exempel målarfärg som flagar till följd av fukt. Värdeökningen beror även på andra faktorer som till exempel bostadspriserna i ditt område. Om du vill veta mer exakt vilken värdeökning du kan förvänta dig rekommenderar vi att du tar kontakt med en mäklare för att få en värdering av just din bostad.

Måste du ansöka om bygglov för att byta fasad?

Själva bytet av fasadbeklädnaden i sig kräver i regel inte bygglov. Kommunen kräver däremot att du ansöker om bygglov om projektet medför betydliga förändringar på fasaden. Om fastighetens utseende ändras till följd av fasadbytet kan det vara så att du måste ansöka om bygglov. Ska du dessutom byta dörrar och fönster kan du behöva söka bygglov om dessa till exempel är större än de nuvarande dörrarna och fönsterna, eftersom fasaden då ändras. Är du minsta lilla osäker på om det krävs bygglov eller ej, kontakta kommunens bygglovshandläggare så hjälper de dig vidare.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur hittar du rätt entreprenör för att byta ytterpanel?

Byte av fasadbeklädnad är en åtgärd som du inte behöver göra särskilt ofta. Om du aldrig har gjort det tidigare är det lätt att göra fel. Sådana misstag kan leda till extra utgifter och av den anledningen är det klokt att ta hjälp av erfarna hantverkare.

Entreprenören som du väljer bör först och främst ha en lång och gedigen erfarenhet från andra projekt gällande byte av ytterpanel. Dessutom ska företaget ha en bra och stabil ekonomi och du bör även välja en entreprenör som kan ge dig referenser som du kan ringa upp. På så sätt kan du vara säker på att företaget inte bara utför arbetet effektivt och till ett konkurrenskraftigt pris, utan även att företaget är lätt att förhålla sig till och samarbeta med.

Nästa steg

Om du är redo för att sätta igång med projektet är nästa steg att hitta en entreprenör som har en genuin och relevant erfarenhet. Istället för att påbörja det tidskrävande arbetet med att bakgrundskontrollera de olika hantverksföretagen, kan du använda dig av gratistjänsten Byggstart. Vi arbetar dagligen med att kvalitetssäkra hantverkare. Om du väljer att söka rätt på en entreprenör via oss, kan du vara helt säker på att företaget har alla nödvändiga certifieringar och försäkringar. Du kan även vara helt trygg med att företaget har en solig och stabil ekonomi samt rätt erfarenhet för att kunna utföra ditt projekt. Gå tillbaka till förstasidan eller gå in på Byggstart för att lägga in ditt projekt.

Byta ytterpanel? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.