Skiffertak: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du lägga skiffertak? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Skiffertak

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Skiffertak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Skiffer är ett traditionellt naturmaterial som använts i Skandinavien sedan 1300-talet och i Sverige sedan 1700-talet. Takskiffer ses fortfarande som ett högklassigt material och tack vare dess stilrena karaktär har det fått ett uppsving under senare år. Om man överväger att investera i ett skiffertak finns det emellertid flera aspekter som man behöver ta in i beräkningarna. För det första finns det många olika typer av skiffer att välja bland. För det andra är det inte alla typer av tak som lämpar sig för skiffer – och inte heller alla hantverkare som bemästrar konsten att lägga skiffertak. I den här guiden får du hjälp med att hitta svaret på vad som passar bäst för just ditt takprojekt.

Vilken sorts skiffer kan man lägga?

Skiffer är en bergart som förekommer på flera ställen runt om i Skandinavien –  särskilt i Norge, men också i Sverige. Nedan hittar du några av de vanligare skiffertyperna:

 • Offerdalskiffer (Sverige)
 • Grythytteskiffer (Sverige)
 • Oppdalskiffer (Norge)
 • Ottaskiffer (Norge)

Eftersom skiffern är ett renodlat naturmaterial ser den olika ut beroende på var den brutits. Detta gäller alltifrån färgnyans till textur och lyster. Även om skiffer först och främst kännetecknas av en grå färg förekommer den i andra färgställningar. Det är inte bara utseendet som skiljer sig åt mellan olika skiffertyper, det gör även priset.  

Skiffer har en rad olika användningsområden. Man kan hitta skiffergolv inomhus och markbeläggning av skiffer utomhus. Eldstäder och murstockar i skiffer är också populära. Det är även många som använder skiffer att kakla med. Historisk sett har skiffer dock använts främst till att klä tak. Till största delen lägger man idag skiffertak i samband med att man restaurerar äldre hus, men skiffer är ett material som växer i popularitet även vid nybyggnation.

Skiffer som är ämnat till att läggas på tak kommer i 4 olika format:

 • Lappskiffer: Droppformade skifferplattor som smalnar av upptill och har en rundad nederkant.
 • Fyrkantsskiffer: Kvadratiska plattor som läggs diagonalt.
 • Rektangulära plattor: Skifferplattor i rektangulär form, finns i varierande dimensioner.
 • Oregelbundna plattor: Skifferplattor med en mer “organisk” form, som anpassats efter naturliga sprickor i stenen.

I Skandinavien är det de tre övre varianterna som är de vanligast förekommande formaten. Anledningen till detta är bland annat att de är lättare att lägga. Dessa har identisk storlek, vilket gör dem mer lätthanterliga som arbetsmaterial. Med de oregelbundna skifferplattorna behöver man anpassa placeringen av varje platta efter var den passar in, eftersom varje platta är individuell i storlek och form.

När man lägger skiffer på ett tak fäster man varje enskild platta på takläkten med en speciell sorts skifferspik. Man behöver alltså borra hål i skifferplattorna först. Läkten är monterad på ett undertak av råspont eller annat likvärdigt material.      

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilka egenskaper har ett skiffertak?

Skiffertak har varit populära  i många hundra år och i stora delar av Europa. Det är bergartens praktiska och estetiska egenskaper som tillsammans gjort att man valt att använda det som just takbeklädnad. Nedan har vi listat några typiska karaktärsdrag hos ett skiffertak:  

 • Visuellt tilltalande: Många anser att skiffer är ett material som gör att en byggnad sticker ut från mängden. Ett skiffertak ger ett både klassiskt och naturligt uttryck till en byggnad. Just estetiken är ofta den huvudsakliga orsaken till att man numera använder bergarten som beklädnad på bland annat tak och golv.
 • Vattentätt: Skiffer har en absorptionsförmåga på under 0,04 %, vilket innebär en mycket hög grad av vattenresistens. Att materialet inte tar till sig vatten gör att det inte heller är benäget att drabbas av frostskador.
 • Ljuddämpande: Skifferplattor som används till takbeläggning har en karaktäristisk, “hård” klang. Materialet fungerar ljuddämpande, till exempel mot ljud av regn som faller mot taket. Tjockleken hos ett skiffertak gör också att oljud utifrån mattas av. 
 • Isolerande: Skiffer håller kylan ute och värmen inne. Detta är en av orsakerna till att man gärna använder skiffer till att klä eldstäder och murstockar.  
 • Brandtåligt: Ett tak med skifferbeklädnad kommer inte utgöra någon brandfara. Tvärtom kommer det bidra till att förhindra spridning av elden.  
 • Slitstarkt: Skiffer är en av de takbeklädnader som har allra längst varaktighet. Själva materialet är snudd på omöjligt att slita ut och kan står sig i flera hundra år. Man säger att skiffertak ska hålla i minst 80 år, men de har snarare en livslängd på över 100 år. Man behöver dock komma ihåg att undertaket behöver bytas ut oftare – i genomsnitt vart 50:e år. Man kan behålla skifferplattorna hela livstiden ut i och med att de kan återanvändas om och om igen.
 • Underhållsfritt: Skiffer kräver knappt något underhåll. Materialet är så slitstarkt att slitage från väder och vind knappt påverkar på annat sätt än att möjligen ge taket lite mer karaktär. Skulle en skifferplatta skadas kan den bytas ut.

Vilken typ av skiffer passar för mitt hus?

Länge har man huvudsakligen lagt skiffertak på äldre hus, för att behålla ett tidstypiskt eller traditionellt utseende. Under senare tid har det dock blivit vanligare med skiffer även vid nybyggnation. Trots detta är den här typen av takbeklädnad fortfarande ett relativt ovanligt materialval bland husägare.

Skälet till att man inte använder skiffer i särskilt stor utsträckning beror huvudsakligen på följande 4 parametrar:

 • Priset: Kostnaden per kvadratmeter takyta blir högre med skiffertak jämfört med de flesta andra alternativ som står till buds. Detta bör dock vägas mot materialets långa livslängd.
 • Tyngden: Skiffer är en mycket tung typ av takbeklädnad. Vikten per kvadratmeter ligger på mellan 50 kg och 150 kg, beroende på tjockleken hos skifferplattorna. Av den här anledningen fungerar det inte att lägga skiffertak på alla typer av bostadshus. Ofta krävs förbättrings- och förstärkningsarbeten på taket, vilket medför ytterligare kostnader och tidsåtgång.
 • Hantverket: Eftersom skiffer är ett mindre utbrett material än taktegel eller betongpannor så kan det vara svårt att få tag i hantverkare som är kunniga i hantverket. Även för en rutinerad takläggare är det mer komplicerat att jobba med skiffer jämfört med andra sorters takbeläggning. 
 • Takets vinkel: Skiffer kan endast läggas på sadeltak med ett takfall på minst 22 grader. I områden som är särskilt utsatta för vind rekommenderas ett takfall på 34 grader eller mer. Detta är en utestängande faktor för många moderna bostadshus.    

När man väl bestämt sig för att lägga skiffertak återstår två beslut som är avgörande för både utseende och pris. Bland annat behöver man bestämma sig för vilken typ av skiffer man vill ha – det vill säga varifrån ska den vara tagen? Det här valet påverkar både färg och textur på stenen. Därefter återstår valet av form på plattorna. Här kan man välja mellan lappskiffer, rektangulära plattor, fyrkantsskiffer alternativt naturskiffer av oregelbunden form. Om man överväger det senare alternativet behöver man även ta hänsyn till att det är en mer komplicerad produkt för takläggaren att arbete med, vilket gör att kostnaden för uppdraget kommer att öka. För att få bättre koll på vilken typ av skiffer som passar för ditt tak kan det vara bra att ta kontakt med en entreprenör med erfarenhet av skiffertak, alternativt en leverantör av takskiffer.

Skiffertak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad kostar det att lägga skiffertak?

Att lägga skiffertak innebär en större investering än när man lägger tak med andra typer av takbeläggning. Det är främst två faktorer som ligger bakom detta:

 • Materialkostnaden: Skiffer är oftast något dyrare i inköp än alternativa takbeläggningar.
 • Arbetskostnaden: Skiffer är svårare att arbeta med. Att lägga ett skiffertak kräver därför både mer specialiserad kompetens och längre tid att genomföra.

Genom tjänsten Byggstart hjälper vi husägare att komma i kontakt med entreprenörer för sina byggprojekt, bland annat för att lägga om taket. Utifrån offerter och fakturor som vi får från entreprenörerna i vårt nätverk har vi kunnat bygga upp en prisdatabas. Med tillgång till denna kan vi räkna fram genomsnittspriser för en rad olika typer av byggprojekt.

Vi ser att det i genomsnitt kostar 2.000 kr per kvadratmeter att lägga skiffertak. Det förekommer dock projekt som landar på något mer budgetvänliga 1.600 kr kvadratmetern. Samtidigt finns det de som hamnar på hela 3.200 kr per kvadratmeter takyta, och ibland kostar det ännu mer.

Det är viktigt att understryka att de här kvadratmeterpriserna inte inkluderar eventuella kostnader för att förstärka taket. Detta är en utgift som man behöver räkna med om man inte tänker lägga om ett tak som redan i dagsläget är skifferklätt.

Vid upprustningsprojekt som att lägga om taket på ditt hus, kan du vara berättigad till rotavdrag för arbetskostnader.
Läs mer om priset för skiffertak.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Är skiffertak en god investering?

Ovan har vi nämnt att det är dyrare att lägga skiffertak än andra typer av tak. Detta betyder emellertid inte detsamma som att det är en dålig affär att lägga den här typen av tak. När man utvärderar investeringen behöver man också ta hänsyn till följande:

 • Livslängd: Skiffer kan ha en livslängd på 100 år eller mer. Härmed kan priset per år bli lägre än för andra typer av tak.
 • Utseende: Ett skiffertak kan innebära en värdeökning för din bostad, eftersom det i mångas ögon anses både vackert och exklusivt.

Väljer man att belägga sitt tak med kvalitetsskiffer kan detta alltså leda till att bostaden stiger i värde. På så sätt kan man till och med tjäna in pengarna som man investerat i projektet. Detta gäller främst i de fall som man inte behövt göra större förstärkningsarbeten på takstolar och bjälkar, utan har kunnat lägga skifferplattorna på en konstruktion som redan varit robust nog för att bära det nya taket. Att först stärka upp taket innebär en stor merkostnad som inte nödvändigtvis kommer att täckas av värdeökningen som ett skiffertak innebär. 

Tar det lång tid att lägga skiffertak?

Vi på Byggstart ser att det normalt tar mellan 2 och 6 veckor att lägga nytt tak på ett bostadshus av standardstorlek. Eftersom skiffer är en något mer ovanlig och krävande beläggningstyp bör man beräkna att projektet tar uppemot 6 veckor. Tidsåtgången kommer dock vara avhängigt storleken på taket.

Inte heller detta estimat inkluderar eventuellt arbete med att förstärka taket. Tiden som man behöver lägga för den typen av arbete kommer att vara i tillägg till ovanstående.    

Om du redan i dagsläget har skiffer på taket men vill lägga nytt undertak och montera upp nya rännor, behöver man först ta ner skifferplattorna. Det är då viktigt att man förvarar dem på ett bra sätt under tiden som det nya undertaket kommer på plats. Även detta moment är relativt tidskrävande jämfört med att ta ner andra typer av takbeklädnad, eftersom man behöver vara mer försiktig med skifferplattor. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur hittar man en entreprenör för att lägga skiffer?

Eftersom skiffer är ett relativt ovanligt och krävande material kan det vara svårt att komma i kontakt med rätt entreprenör. Detta är emellertid något som vi på Byggstart kan hjälpa dig med. Efter att du registrerat ditt projekt hos oss kommer vi att matcha det mot entreprenörer som har rätt kompetens och erfarenhet. Du kommer då att få ta emot anbud från flera aktörer, så att du kan göra ett bra och väl underbyggt val. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra entreprenörerna i vårt nätverk. Detta gör att du kan vara trygg med att firman som du väljer har både eventuella tillstånd, samt den kompetens och ekonomi som krävs för att engageras i ditt projekt. Det är gratis att registrera sitt byggprojekt hos Byggstart, och offerterna tar man emot helt utan förpliktelser.

När man ska lägga skiffertak kommer man ha behov av både takläggare, snickare och plåtslagare. Snickaren och plåtslagaren behövs eftersom man alltid bör byta ut undertak och hängrännor i samband med att man lägger nytt tak. Hos oss på Byggstart ser vi att många byggherrar därför föredrar att organisera projektet i form av totalentreprenad. Detta innebär att man endast skriver kontrakt med en entreprenör. Detta medför praktiska fördelar – och inte sällan även ekonomiska sådana.    

9 tips för ett lyckat takprojekt

1. Ta in en besiktningsman eller annan fackkunnig person till att genomföra slutbesiktningen av taket. Det är bland annat mycket viktigt att verifiera att taket tål belastningen från skifferplattorna. Om inte arbetet har genomförts på ett korrekt sätt behöver bristerna åtgärdas.

2. När det kommer till skiffertak behöver undertaket bytas oftare än takbeklädnaden, helst vart 50:e år. Skifferplattorna avlägsnas då med varsam hand och sedan läggs de på igen när det nya undertaket finns på plats.

3. Kom ihåg att nya takrännor ska monteras i samband med att man lägger nytt tak. Det är inte bara undertaket, utan även hängrännorna, som behöver bytas oftare än skifferbeläggningen.

4. Det är viktigt att välja en bra skifferprodukt till sitt tak. Detta är något som man kan göra i samråd med en entreprenör eller skifferleverantör.

5. Glöm inte att lämna utrymme för oförutsedda utgifter när du lägger din budget. Det är inte helt ovanligt att man upptäcker rötskador under ett projekt av den här typen.

6. Sök upp hantverkare med kompetens kring och erfarenhet av arbete med skiffer. Detta gör du enkelt genom att registrera ditt uppdrag hos Byggstart.

7. Kom överens med entreprenören om en detaljerad tidsplan för projektet innan ni sätter igång.

8. Se till att hålla projektet under tät uppsikt, så att du har en god känsla för progressen. Samtidigt är det viktigt att överlåta själva arbetet till proffsen.

9. När taket är klart behöver du se till att du får relevant projektdokumentation i skrift från entreprenören. Här ska det framgå vilka material som använts och vilken typ av arbete som utförts.

Skiffertak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.