Takpapp: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du lägga takpapp? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Takpapp

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Takpapp? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Takpapp är sedan länge ett mycket populärt byggmaterial i Sverige. Det är användbart för många olika ändamål, billigt och förhållandevis enkelt att lägga. Men vad består dagens takpapp egentligen av? Vad är skillnaden på takpapp och shingel? Vad kostar det och vilken typ av tak och användningsområden lämpar det sig för? Detta är några av frågorna som vi besvarar i den här artikeln. Du får även tips om hur man går tillväga för att hitta rätt takläggningsfirma för uppdraget.

Vad är takpapp?

Att använda sig av begreppet “takpapp” 2022 är faktiskt något missvisande. Förr i tiden lade man tjärpapp som framställdes av papp som var impregnerad med tjära. Detta är en typ av tak som använts i Sverige sedan slutet av 1700-talet. Därefter gick man över till en typ av takpapp som framställdes med hjälp av asfalt. Dagens takpapp består vanligtvis av en duk i polyesterfiber eller glasfiber, som sedan behandlats med polymermodifierad bitumen.

En del producenter har gått över till att använda den mer specifika benämningen “bitumentak” istället för takpapp. En av anledningarna är givetvis att produkten numera inte innehåller papp. För det andra finns det ett marknadsföringssyfte med att markera att dagens produkter håller en högre kvalitet än tidigare varianter. Likväl kallar folk i allmänhet den här typen av takbeläggning för takpapp. Och skillnaden med föregångarna är egentligen inte så stor rent utseendemässigt. Den största skillnaden gäller metoderna för att lägga takpapp då de flesta produkterna är idag självhäftande. 

Modern takpapp har följande egenskaper:

  • Låg vikt – ner mot 4 kg per kvadratmeter 
  • Vattentätt
  • Kan läggas på platta tak (kräver takfall på minst 3 grader)
  • Förekommer i flera färger – finns exempelvis i rött, grönt och grått
  • Förväntad livslängd: 15-30 år
  • Kan läggas på undertak av plywood eller råspont. 

Takpapp levereras antingen som rullar som takläggaren kan lägga ut över undertaket, eller i form av mindre, formskurna skivor. Det sistnämnda är det som kallas för “shingel”. Takpapp och shingel består till stor del av samma material och framställs på liknande sätt. Shingeltak är mönstrade på olika sätt för att efterlikna andra takbeklädnader och ge en mer tilltalande estetik. Skillnaden ligger snarare i sättet som man lägger taket och vilken sorts tak de lämpar sig för. Takpapp rullas ut i längder medan shingel läggs som plattor. Papptak fungerar när lutningen är minimal – shingel kräver en lutning på minst 15 grader. Man kan dessutom måla takpapp, vilket inte går med shingel. Om du målar på shingel riskerar du att förstöra dess vattentäta egenskaper.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det ett papptak?

Takpapp är oftast det billigaste alternativet jämfört med andra typer av takbeläggning. Detta beror till stor del på att själva materialet är billigare än takpannor av tegel eller betong, takplåt och andra material. För det andra är takpapp ett smidigt material att arbeta med för takläggaren. Detta gör att man kommer upp i betydligt färre arbetstimmar när man lägger takpapp jämfört med andra alternativa beläggningar. En erfaren takläggare kan lägga ett tak med takpapp på ett enbostadshus på en eller två dagar beroende på förberedelserna som krävs. 

Byggstart samarbetar vi med entreprenörer över hela landet. Varje gång en entreprenör genomför ett projekt får vi en kopia på anbudet och slutfakturan. På det här sättet har vi kunnat ta fram en god kostnadsbild av vad det kostar att lägga takpapp. Vi kan se att snittpriset på den här typen av projekt ligger på omkring 1000 kr per kvadratmeter takyta. De billigaste projekten landar på cirka 800 kr per kvadratmeter och de dyraste kan kosta upp till 1200 kr per kvadratmeter. Snittpriserna inkluderar både material- och arbetskostnader. 

Om du ska anlita en takläggare eller hantverkare för att lägga papptak eller shingeltak kan du med stor sannolikhet nyttja rotavdraget.

Takpapp? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka är kostnadsdrivarna när man ska lägga takpapp?

Det finns en rad olika faktorer som påverkar slutsumman när man ska lägga takpapp. Vi på Byggstart rekommenderar alltid att man väljer material utifrån kvalitet. På sikt är detta en investering som betalar igen sig. Investera hellre i den bästa produkten som budgeten tillåter än att spara in på materialinköpen.

Bortsett från valet av produkt är det takets storlek som har den största effekten på priset. Att lägga takpapp på ett stort tak kostar naturligtvis mer än att göra detsamma på ett litet tak. Kvadratmeterpriset blir emellertid lägre ju större taket är. Anledningen till detta är att en del kostnader knutna till takläggning är relativt oberoende av takets storlek, exempelvis planering, projektering och transport. Höjden på huset har också en viss inverkan på totalsumman eftersom kostnaderna för byggnadsställningen blir dyrare. En annan viktig kostnadsdrivare är hur taket är utformat och hur många vinklar och genomföringar det har. Dessa moment är mer tidskrävande och kräver extra noggrannhet, vilket i sin tur ökar kostnaderna. 

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Lönar det sig att lägga takpapp?

Om man har ett platt tak finns det inte så många andra alternativ än takpapp som takbeläggning. Har man tak med större lutning är alternativen betydligt fler. I det fallet finns det också flera faktorer som bör vägas samman för att avgöra om det är just takpapp som man ska välja. Eftersom en takläggare kan få arbetet utfört på få timmar gör detta att man sparar pengar jämfört med andra typer av tak. Det låga priset på själva materialet bidrar även det till att hålla kostnaderna nere. Sammantaget innebär ett papptak alltså lägre kostnader för både arbete och material.

En annan aspekt är vad ett papptak gör för värdet på huset och ur den här synvinkeln står sig materialet dåligt i konkurrensen. Takpapp ses inte som ett särskilt estetiskt alternativ och det är idag sällan man ser bostadshus med lutande papptak. Bortsett från platta tak begränsas oftast bruksområdet för takpapp till underlagstak och mindre byggnader som skjul eller garage. Med en livslängd på omkring 30 år anses takpapp heller inte vara särskilt hållbart som takbeklädnad. Även om takpapp är både billigt och robust är dessa inga kvalitéer som väger tyngre än husets utseende. Kom dock ihåg att dessa argument endast gäller för tak med större lutning, inte för platta tak eller pulpettak med en lutning på mindre än 15 grader eftersom taket inte är lika synligt. Därmed påverkas inte husets värde i samma grad.

Hur lång tid tar det att lägga takpapp?

Att lägga nytt tak på ett normalt enbostadshus tar vanligtvis mellan 2 och 4 veckor. Lägger man takpapp kan tidsåtgången bli kortare, ibland under två veckor. Takläggare gör ofta den här typen av beläggningsarbete snabbt. En bidragande orsak är att takpapp kommer på rulle och är självklistrande. (Takläggaren använder dock även pappspik för att fästa pappen ytterligare i undertaket.) En kompetent hantverkare kommer inte heller ha några problem med att svetsa tvärgående skarvar eller att se till att ytterkanterna fästs vid takets undersida på ett sätt som blir vattentätt. Detta är moment som är kritiska när man lägger takpapp.

Ett bra tips när det kommer till att lägga takpapp är att göra det när det är någorlunda varmt ute, åtminstone 10 grader. Materialet sammanfogas bättre då. Extrem hetta bör dock undvikas – för höga temperaturer gör att materialet mjuknar och blir obrukbart. Av samma anledning bör man inte förvara takpappsrullar i direkt solljus.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Vilka tak lämpar sig för takpapp?

Rent principiellt kan man lägga takpapp på nästan alla typer tak. Likväl finns det bara ett begränsat antal taktyper som man vanligtvis klär i takpapp:

Platta tak: Takpapp är den vanligaste typen av takbeklädnad på platta tak. Har man ett hus med platt tak gör man klokast i att använda belägg av den här typen.

Pulpettak: Ett pulpettak har fall i en enda riktning. Detta i motsats till sadeltak som möts i en taknock och därmed har fall i två riktningar. Pulpettak kan med fördel täckas med papp – särskilt i de fall som fallet är svagt och beläggningen inte syns lika väl.

Stugtak: Det är populärt att lägga papp på sitt stugtak, både tack vare det låga priset och på grund av enkelheten att lägga takpapp. Skulle man ha en traditionell timmerstuga behöver man dock vara observant på att ett papptak sannolikt är för lätt i sin konstruktion. En timmerstuga kräver ett tak som kan pressa ihop timmerstockarna.

Mindre tak: Det är också utbrett att lägga papp på mindre komplementbyggnader, som på carportar och redskapsbodar.

På villor är takpapp alltså ett av flera alternativ, som huvudsakligen används på platta tak och pulpettak. För den typen av tak fungerar materialet utmärkt.  

Det är värt att påpeka att takpapp även läggs i stor utsträckning på olika sorters av undertak som plywood eller råspont av trä.

Hur underhåller man takpapp?

Det är inte särskilt komplicerat att underhålla takpapp, men man bör inspektera den här typen av takbeklädnad med jämna mellanrum. Om skarvar och kanter har svetsats på rätt sätt av en professionell takläggare kommer beläggningen vara helt vattentät. Detta är en av de verkligt stora fördelarna med takpapp, och det är alltså skarvar och kanter som är de viktigaste delarna att kontrollera. Om det skulle uppstå luftbubblor eller skador i svetsen mellan två vårder behöver detta åtgärdas. Lyckligtvis är detta något som man själv, eller en takläggare, kan enkelt fixa med lite takklister eller eventuellt lappa över den skadade delen. Detta är ytterligare en fördel med takpapp – förbättringsarbeten och lagningar kan göras utan att man behöver byta ut hela beläggningen. Man kan även måla takpappen när den blir nött i färgen.

Hur hittar man en bra entreprenör?

Det bästa sättet att försäkra sig om att ett byggprojekt blir lyckat är genom att anlita en kompetent och pålitlig entreprenör. Detta gäller även om man ska lägga takpapp. För en takläggare är papp ett relativt enkelt material att arbeta med. Man bör dock vara medveten om att platta tak kommer med unika egenskaper och särskilda utmaningar. Att lägga den här typen av tak är inte ett uppdrag för vilken hantverkare som helst och man bör helst vända sig till firmor med relevant kunskap och erfarenhet från just den här typen av tak. 

Hos oss på Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett och samma ställe, för att det ska bli enklare för dig att välja rätt. Vi har kollat upp både referenser, kreditvärdighet och tillstånd för alla de firmor som du kan hitta via plattformen, och vi fortsätter att bevaka allt detta löpande. Det är bara de entreprenörer som fortsätter att hålla hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får fortsatt förtroende att vara del av nätverket. Det är gratis att lägga ut uppdrag och efter att du gjort detta matchas du med aktörer med nödvändig kompetens för att lägga takpapp på ditt tak.

10 tips för ett lyckat projekt

1. Säkerställ att taket lämpar sig för takpapp – den här typen av takbeläggning passar bäst till platta tak och pulpettak.

2. Välj en bra tidpunkt för att genomföra projektet – bäst säsong för att lägga takpapp är vår eller sommar (förutsatt att det inte är för varmt).

3. Anlita en bra entreprenör – kom ihåg att platta tak är riskkonstruktioner när det gäller fuktskador.

4. Tänk på att hämta in minst 2–3 anbud – annars är det svårt att veta om priset man fått är konkurrenskraftigt.

5. Arbeta fram en tydligt och detaljerad tidsplan tillsammans med entreprenören.

6. Välj material av kvalitet – det kan vara värt att fråga en fackkunnig person innan man gör det slutgiltiga produktvalet.

7. Följ upp arbetet – som byggherre bör du se till att hålla dig uppdaterad på framstegen inom projektet.

8. Undvik att ta på dig arbetsuppgifter som du inte har kompetens till – att lägga tak är ett tekniskt och riskfyllt arbete som du gör bäst i att överlåta till proffsen.

9. Genomför en slutbesiktning – en besiktningsman eller annan sakkunnig person bör verifiera att takpappen lagts på ett fackmannamässigt sätt.

10. Samla in relevant dokumentation – se till att få skriftlig och detaljerad information om vilket arbete som har utförts och vilken typ av material som förbrukats. Denna dokumentation är viktig inför framtida underhåll eller vid eventuella fel.

Takpapp? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.