Bygga entré: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga entré? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Bygga entré

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga entré? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

I den här guiden kommer vi att gå igenom hur man går tillväga för att bygga entré. Du kommer bland annat att få läsa om vad som gör att du måste ansöka om bygglov, vilka priser du kan förvänta dig och hur du hittar rätt entreprenörer eller hantverkare.

Är åtgärden bygglovspliktig?

När du ska påbörja ett utbyggnadsprojekt måste du alltid undersöka om det är bygglovspliktigt. Även om det finns projekt som inte är bygglovspliktiga är det ändå en mängd regler som du måste känna till. Regelverket täcker såväl det byggtekniska som det estetiska och hur åtgärden måste se ut för att passa kommunens detaljplan. Vad säger detaljplanen om din tomt? Det är något som hamnar utanför de generella reglerna, och detaljplanen ser olika ut för olika kommuner, samt områden inom kommunen. Här nedan går vi igenom de mest grundläggande riktlinjerna som gäller när du ska bygga en entré. För att få en fullständig översikt över vilka regler som gäller för ditt projekt bör du kontakta din kommun för mer hjälp och information.

En utökning av bostaden är antingen en på-, till- eller underbyggnad. En påbyggnad innebär att du utökar bostaden på höjden, till exempel med en takkupa eller ett nytt våningsplan på en existerande byggnad. En underbyggnad är en utökning nedåt medan en tillbyggnad är en expandering av fastighetens grundareal. När du ska bygga en ny entré handlar det i regel om en tillbyggnad. En entré är bygglovspliktig eftersom den vanligtvis byggs som en del av bostaden och därmed räknas som boyta. Beroende på hur stort och avancerat bygget är kan du behöva ta hjälp av en projektör, exempelvis en arkitekt, som ansöker om bygglov för din räkning. Det kan dock löna sig att anlita en projektör, oavsett om projektet är litet eller stort, för att få ett bättre underlag som entreprenören sedan kan grunda sitt anbud på. Vid enklare byggen kan du även vända dig direkt till en entreprenör eller snickare. Om du inte vet vilket företag du ska anlita kan du registrera ditt projekt på Byggstart.se så blir du matchad mot kvalitetssäkrade entreprenörer med erfarenhet från liknande projekt.

Glöm inte bort grannarna

När ett byggprojekt kräver bygglov kommer kommunen även att göra ett grannehörande. Det innebär att de kontaktar grannar och andra som berörs av ditt bygge för att personerna i fråga ska kunna delge sina eventuella synpunkter. Ett grannehörande görs inte när det handlar om invändiga bygglovspliktiga åtgärder. Det skadar dock inte om du själv förvarnar grannarna om dina byggplaner eftersom det kan bidra till att upprätthålla grannsämjan.

Ett grannehörande innehåller en projektbeskrivning som anger vilken utbyggnad som du planerar och innehåller även dokumentation som är relevant för din bygglovsansökan. Kommunen tar hand om alla detaljer och dokumentation gällande grannehörandet och bestämmer även den tidsfrist som grannarna och andra berörda får för att komma in med eventuella invändningar. Om du har följt alla regler och har ordning på eventuella kompletterande dokument väger en invändning vid ett grannehörande lätt och du kommer med största sannolikhet att få ditt bygglov beviljat.

Om du har några frågor om vad som gäller för en bygglovsansökan rekommenderar vi att du kontaktar en bygglovshandläggare i den kommun som du bor i. Personen ifråga kommer att kunna hjälpa dig vidare i processen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Måste jag anlita en arkitekt?

Svaret på den frågan beror på hur stort och komplext projektet är, om ansökan kräver någon form av dispens och hur klar bild du har över hur den nya entrén ska se ut. En arkitekt kan komma med förslag på lösningar som du inte själv har sett. Det kan också vara så att arkitekten hittar effektiva lösningar som gör att du inte behöver bygga så stort som du först hade tänkt dig. Arkitekten kan även hjälpa dig med bygglovsansökan, stå som projektör och lämna in ansökan för din räkning till kommunens byggnadsnämnd.

Observera att de flesta arkitekter räknar en ny entré som ett mycket litet projekt, och av den anledningen kan det bli en utmaning för dig att hitta en arkitekt som är intresserad av den här sortens arbete. Det finns en del online-arkitektbyråer som ritar mindre projekt till ett lägre pris.

Bygga entré? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hitta en byggmästare som du kan lita på

När du ska bygga ut din bostad är det viktigt att arbetet håller en hög kvalite. Tillbyggnaden ska hålla i många år framöver och om du inte har lång erfarenhet och den kompetens som krävs är det ett smart drag att anlita professionella hantverkare för att utföra arbetet. På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare för att göra det enklare för dig att göra bra val. Registrerar du ditt projekt på vår hemsida blir du matchad mot entreprenörer som har erfarenhet av att bygga entré. På så sätt kan du jämföra anbuden och välja det som känns bästa för dig.

Tyvärr finns det många oseriösa aktörer i branschen och flera av dem erbjuder ett lågt pris på bekostnad av kvaliteten. Var därför på din vakt om du får ett anbud som är betydligt  billigare än de andra.För att säkerställa att de hantverkare som du överväger att anlita är seriösa och levererar ett arbete av hög kvalitet, bör du göra en ordentligt bakgrundskontroll innan du skriver ett kontrakt med företaget. Om du söker på företagets namn på nätet kan du förhoppningsvis hitta omdömen från tidigare kunder och skapa dig en uppfattning om huruvida företaget är professionellt eller inte. Du kan även undersöka om företaget har relevanta certifieringar. De flesta certifieringarna för hantverkare i Sverige är frivilliga men de kan ändå ses som en kvalitetsstämpel. För att vara säker på att du får ett konkurrenskraftigt pris bör du begära in offerter från flera entreprenörer eller hantverkare. Se om du hittar företag som är specialiserade på tillbyggnad eller har erfarenhet från liknande projekt.  

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Var noggrann med alla kontrakt och överenskommelser

När du ingår ett avtal med hantverkare ska du se till att båda parter har en gemensam uppfattning om projektet och hur det ska utföras. Var så noggrann som möjligt med projektbeskrivningen så att hantverkarna vet exakt vad de ska göra. Specificera om du vill ha en komplett entré eller om du ska köpa in delar av material och liknande själv. Det vanligaste är att kunden köper in golvmaterialet själv och gör allt eller en del av det övriga ytskiktsjobbet på egen hand. Skriv in eventuell egen insats i kontraktet eftersom du då kan undvika att hantverkaren avslutar sitt arbetet för tidigt eller gör mer än vad du hade tänkt och därmed kräver mer betalt. Se även till att skriva in vem som är ansvarig för att köpa in material och om det är inkluderat i slutsumman eller inte. Ni ska även komma överens om hur ni ska hantera eventuella förseningar och extra kostnader som kan dyka upp längs vägen, samt skriva in dessa uppgifter i kontraktet. Konsumentverket har utarbetat mallar för kontrakt som är anpassade till köp av hantverkstjänster.

Kom även överens om en tidsplan så att du vet vilken tidsram du kan förvänta dig för projektets färdigställande. Utforma gärna tidsplanen tillsammans med entreprenören eftersom en professionell hantverkare ofta har mer erfarenhet av att bedöma hur lång tid arbetet kommer att ta. Om du ska göra delar av arbetet själv måste du ta med i beräkningen att en person som gör det här på daglig basis högst sannolikt utför arbetet snabbare än vad du gör. Räkna därför med lite längre tid om du ska göra delar av arbetet för att vara säker på att du håller dig inom tidsramarna. Det är även ett klokt drag att lägga in milstolpar i planeringen för att se hur arbetet fortlöper. Bestäm ett datum när betongsulan ska vara klar, när stommen ska vara uppsatt och ett datum för när hela projektet ska vara slutfört. Då kan du redan på ett tidigt stadium se om projektet ligger efter, före eller i fas med planeringen. Inte minst är det viktigt att du sätter upp en realistisk budget. Gör en budgetpost för varje utgift och se till att kostnaderna inte springer iväg. Glöm inte heller att ta reda på om du är berättigad till rotavdrag för ditt projekt.

Kostnader knutna till en ny entré

Det är mycket som kan påverka slutsumman, och för att ge en indikation på vad du kan förvänta dig har vi på Byggstart utarbetat en prisdatabas baserat på genomförda projekt. Utifrån de prisuppgifterna kan vi se vad olika projekt normalt sett kostar. Enligt prisdatabasen har en ny entré ett genomsnittspris på cirka 20.000 kronor per kvadratmeter. Det finns dock en stor variation mellan de olika snittpriserna. Några projekt kan ha ett kvadratmeterpris på upp mot 28.000 kronor. I den andra änden av skalan hittar vi entréer som slutförts för 17.500 kronor per kvadratmeter.

Det är en rad faktorer som påverkar priserna i ett sådant här projekt. Det handlar bland annat om de skalfördelar som följer med ett större projekt och därför kommer ett mindre projekt generellt sett ha ett högre kvadratmeterpris. Det gör att du kan få en känsla av att prisuppgifterna ljuger lite. Om du ska utvidga en redan existerande entré med några kvadratmeter kostar det oftast lite mer per kvadratmeter än om du gör en stor tillbyggnad med en helt ny entré. Det beror på att arbetet för att bygga entré kräver lika mycket projektering och planering som för ett större bygge men kostnaden ska fördelas på ett mindre antal kvadratmeter.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur ska projektet organiseras?

Vilket sätt som är lämpligast för att organisera projektet beror på dess storlek, hur mycket arbete du gör själv och hur involverad du är i övrigt. Hantverksområden som kan bli aktuella för att bygga entré är:

  • Arkitekt / byggingenjör / konstruktör
  • Markentreprenör
  • Murare / betong för grundsula / fundament
  • Snickare
  • Plåtslagare
  • Målare
  • Elektriker
  • Plattsättare
  • VVS-montör (om projektet omfattar VVS)

Det är med andra ord en hel del företag som ska involveras och kontrakteras, vilket gör att de flesta väljer att organisera det hela som en totalentreprenad. Eventuellt tillkommer ritnings- och projekteringsarbetet som ett enskilt projekt. En totalentreprenad gör att projektet blir enklare att planera och hantera. Det vanligaste är att snickarfirman tar på sig totalentreprenaden och kontrakterar samt koordinerar de övriga hantverkarna. Anledningen till det är att snickaren/timmermannen i regel utför den största delen av arbetet och ändå måste anpassa sitt arbete efter de andra hantverksområdena.

Bygga entré? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.