Tillbyggnad av huset: En komplett guide (pris, regler, tips)

Tillbyggnad av huset

Innehåll:

1. Planering och process2. Priser, regler och bygglovsansökan3. Hur lång tid tar det?

En tillbyggnad av huset kan vara ett omfattande projekt. Om du gör de nödvändiga förberedelserna finns det mycket lite eller inget som hindrar att projektet blir precis så som du vill. I den här artikeln kan du läsa om vad du måste tänka på när du planerar en tillbyggnad. Du får bland annat reda på vad ett sådant projekt kostar, hur du förbereder dig och vad du får lov att bygga utan bygglov. På så sätt får du en överblick över processen innan du drar igång projektet. 

Vad ska du bygga?

Det första du måste göra är att ta reda på vad du ska bygga. En viktigt skillnad är den mellan till- och påbyggnad. Det är begrepp som ofta används som synonymer fast de handlar om två helt skilda byggprojekt. En tillbyggnad är en utökning av byggnadens grundyta medan en påbyggnad istället handlar om att utöka bostaden på höjden. Man bygger alltså ett nytt våningsplan på den existerande konstruktionen. Takkupor och höjning av tak räknas också som påbyggnad i bygglovssammanhang. Det tredje alternativet är underbyggnad, vilket innebär att man gräver ut för och inreder en källare under den befintliga bostaden. 

Lägg ner tid på att planera

Var ute i god tid när du börjar planera projektet. Då kan du förbereda alla moment som ingår i bygget i lugn och ro. En bra planering gör att arbetet flyter på snabbare när det väl kommer igång. Sätt av tid för att göra en detaljerad och exakt budget samt ta reda på vilka kostnader, knutna till material och hantverkare, som du kan förvänta dig. Skriv in alla poster i din budget och håll dig till den genom hela projektet.

Det första steget för större påbyggnader är att anlita en arkitekt. Du ska leta efter arkitekter som har bra referenser från liknande projekt. Om ditt projekt inte är väldigt stort eller komplext i sitt utförande, kan det räcka med att anlita en konstruktör eller byggingenjör. Eventuellt kan du vända dig direkt till en entreprenör då en en del entreprenörer har projekterings- och ritningskompetens internt i företaget eller kan hänvisa dig till ett lämpligt företag eller en konsult. Man brukar vanligtvis välja entreprenör efter det att man har alla ritningar på plats, och projekteringen för projektet är klar. När man får alla ritningar i handen och börjar ansöka om bygglov hos kommunen kan man samtidigt använda ritningarna som förslagsunderlag i ens kontakt med entreprenörerna. En väl utformad projektplanering gör det enklare för entreprenören att sammanställa ett kostnadsförslag som är så precist som möjligt.

Var ute i god tid med att hitta en entreprenör. Duktiga hantverkare är eftertraktade och det är inte säkert att de har möjlighet att ta sig an ditt projekt om du är sent ute. Börja därför med att ta in anbud så fort som möjligt när du har ditt underlag så att du kan välja den entreprenör som passar ditt projekt bäst. En entreprenör med relevant erfarenhet kan även se lösningar som du själv inte har tänkt på. 

När du ska hitta en entreprenör är det viktigt att du är noga med vem du väljer. På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på ett ställe så att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att välja rätt företag. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar på alla företag som får tillgång till plattformen och följer löpande upp den informationen. Bara företag som håller en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid får fortsatt förtroende att vara en del av plattformen. Det är gratis att lägga in uppdrag och du blir matchad mot välkvalificerade entreprenörer som gör förberedande besök hemma hos dig och lämnar förbehållslösa offerter.

Hur ska jag organisera projektet?

Det finns huvudsakligen två olika varianter av projektorganisering att välja mellan: totalentreprenad och delad entreprenad. Totalentreprenad innebär att du bara skriver kontrakt med ett företag. Det företaget är sedan ansvarigt för att ta in hantverkare till alla de hantverksområden som är aktuella. Totalentreprenören är i regel en byggfirma som utför alla timmer- och snickeriarbeten själv. Till de andra arbetena kontrakterar de underentreprenörer. Det är hantverkare som totalentreprenören vet kommer att göra ett bra jobb. Totalentreprenören är även ansvarig för koordinering, genomförande av projektet och slutresultatet. För att ta hand om all administration och koordinering gör totalentreprenören vanligtvis ett påslag på 10-15 % på det arbete som underentreprenörerna utför.

Om du väljer delad entreprenad är det du som byggherre som står som ansvarig för utförandet av projektet. Du måste själv kontakta och skriva avtal med de olika hantverkarna och koordinera dem. Dessutom måste du se till att alla inblandade följer den uppsatta tidsplanen. En delad entreprenad kan vara ett sätt att minska slutkostnaden för projektet men det förutsätter att du har den erfarenhet som krävs för att leda ett projekt av den här storleken.

Det finns även sätt som en totalentreprenad kan bidra med för att göra projektet billigare. Totalentreprenören har ofta samarbetat länge med sina underleverantörer och kan därför förhandla fram bra priser. Dessutom arbetar de ofta bra och effektivt ihop, något som kan bespara dig pengar. På Byggstart ser vi att de flesta väljer totalentreprenad om de inte har erfarenheten och tiden som krävs för att organisera projektet på egen hand.

Jämför offerter från flera proffs

Ta in offerter snabbt, enkelt och gratis idag.

Start her

Vad kostar det att bygga ut?

Byggstart har vi byggt upp ett nätverk av kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare. Under åren har vi samlat in prisuppgifter på utförda projekt och sammanställt dem i en databas vilket fungerar som en bra indikator för vad olika projekt normalt sett kostar att genomföra. 

Vi ser att genomsnittspriset för att bygga på huset ligger på 28.000 kronor per kvadratmeter. Priset inkluderar alla arbetskostnader, material och administrativt arbete. De flesta liknande projekt slutar på mellan 23.000 och 45.000 kronor per kvadratmeter. Det är alltså stora skillnader i pris och var man slutligen landar beror på projektets komplexitet och standard. 

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag. I den här artikeln kan du läsa mer om vad som gäller för rotavdrag.

Måste jag söka bygglov när jag ska bygga ut huset?

Alla utbyggnader som har en yta över 15,0 kvadratmeter är bygglovspliktiga, det vill säga du måste ansöka om bygglov hos kommunen. Det finns en mängd olika regler gällande utformning, hur nära tomtgränsen du får bygga och vilket typ av utbyggnad det är. För att få reda på vad som gäller för den detaljplan där du bor kan du gå in på din kommuns hemsida eller kontakta dem per telefon för att få mer hjälp.

Påbyggnader kräver i regel alltid bygglov eftersom de är komplexa åtgärder som nästan alltid kräver ingrepp i bärande element. Undantaget är takkupor. För de flesta bostäder är det tillåtet att uppföra totalt två takkupor på huset utan bygglov, men dock krävs det oftast bygganmälan. Huruvida du får eller inte får bygga takkupor utan bygglov beror på områdets detaljplan. Bor du i ett område med särskilt kulturhistoriskt värde så är det oftast svårare att få externa ändringar godkända.

För alla bygglovspliktiga åtgärder gäller det också att det måste finnas en kontrollansvarig och det är kommunen, inte du själv, som utser den personen. Kom också ihåg att du inte kan börja bygga bara för att du har fått ditt bygglov beviljat. Du måste invänta ett startbesked från kommunen, och när bygget är slutfört måste du även få ett slutbesked innan den nya bostadsdelen är godkänd.

Kan jag bygga ut huset själv?

När du ska bygga till huset är det flera åtgärder som är möjliga att utföra på egen hand. Här är det din kompetens och tillgång till tid som fäller avgörandet. Av den anledningen är det viktigt att ha en realistisk syn på det arbete som ska utföras. Det är särskilt viktigt om du har anlitat flera hantverkare eftersom du stoppar upp hela projektet om du inte har den kunskap som krävs eller om du inte hinner slutföra arbetsmomenten i tid. Då är det bättre att överlåta arbetet till en professionell hantverkare. Även om du planerar att göra mycket av arbetet själv kan det löna sig att överlägga med en hantverkare som kan bistå dig med goda råd och hitta lösningar som du själv inte är medveten om.

Behöver jag en arkitekt?

Vet du exakt vad och hur du vill bygga och tillbyggnaden inte är för stor och/eller komplex räcker det i regel med att anlita en konstruktör eller byggmästare. Om du däremot inte vet exakt hur bygget ska se ut eller om det är stort och/eller komplext är det i så gott som alla fall lönsamt att engagera en arkitekt. Placering av fönster och dörrar kan till exempel ha stor inverkan på bostadens övergripande uttryck, något som en arkitekt kan hjälpa till att lösa på bästa sätt. En arkitekt kan dessutom bistå dig med den dokumentation som krävs i en bygglovsansökan. 

Hur lång tid tar det

Det är viktigt att sätta upp en tidsplan när du ska gör en tillbyggnad av huset. Ska du bara gör en liten tillbyggnad, till exempel bygga ut entrén med en farstukvist, tar det inte mer än ett par veckor att slutföra. Större projekt kan däremot ta flera månader att färdigställa. För en del är det nödvändigt att flytta ut från bostaden under hela eller delar av byggperioden, eftersom det kan vara frustrerande att bo mitt i en byggplats. 

Planera in lite svängrum i tidsplanen. Det sker ofta oförutsedda händelser som försenar projektet. Då är det bättre att räkna med lite marginal och hellre bli färdig före det utsatta slutdatumet. Det är även smart att ha lite marginaler i budgeten då det i princip alltid tillkommer kostnader som man inte har tänkt på.

Nästa steg:

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta pålitliga proffs för bygg och renovering. Få flera olika offert på ditt byggprojekt.