Bygga källare: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga källare? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Bygga källare

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Många går och drömmer om en större bostad. Kanske väntar ni tillökning i familjen och behöver mer plats, eller så täcker bostaden inte längre familjens behov. På dagens bostadsmarknad kan det vara svårt att hitta det utrymmet i budgeten som behövs för att kunna gå med i en budgivning för en ny bostad. En lösning på problemet kan vara att bygga ut källaren i huset som ni redan har. Fler och fler ser det här som ett bra och förhållandevis billigt sätt att utöka boytan, antingen för att höja priset på fastigheten vid en eventuell försäljning, få möjlighet att hyra ut ytan och få en extra inkomst eller använda ytan för eget bruk. Ett omfattande projekt men absolut möjligt att genomföra.

Planera och samordna projektet

Det finns i stort sett två sätt som du kan välja att genomföra projektet på. Det första, och kanske enklaste, är att anlita en totalentreprenör. Då har du ett enda företag att förhålla dig till, som i sin tur koordinerar alla underleverantörer. Därmed behöver du inte ha kontakt med och samordna alla andra kontrakterade företag. Totalentreprenören är ofta en byggfirma som har flera samarbetspartners som kan bistå med elektriker, VVS-montörer och grävfirmor som de känner till väl och litar på. Förutom att totalentreprenören tar hand om all koordinering av de olika hantverkarna är fördelen med den här lösningen att totalentreprenören även tar ansvar för oförutsägbara händelser, till exempel om en materialleverans blir försenad. Det är också mindre tidskrävande för dig att lämna över arbetet med all administration och koordinering till någon som har stor erfarenhet på området.

En totalentreprenör tar i regel lite extra betalt för att att göra detta arbetet men det kan betala igen sig bara genom att underleverantörerna i stort sett känner varandra sedan tidigare och har ett bra samarbete.

Om du däremot föredrar att ha mer kontroll och själv agera projektledare kan du istället välja en delad entreprenadform. I det fallet har du separat kontakt med de olika hantverksföretagen och får själv ombesörja all administration och koordinering av byggprojektet. Du har större kontroll över projektet och har en direkt dialog med alla hantverkare. Har du mycket erfarenhet och kompetens när det gäller renovering, kan delad entreprenad vara en fördel eftersom du har ett större inflytande över detaljarbetet. Det kan också göra att projektets slutpris blir lägre och att du har en bra överblick över det arbete som du kan göra själv, och därmed undvika att betala för onödig arbetskraft. I gengäld innebär det även mer arbete och ledning för dig personligen.

Vi på Byggstart har ett brett nätverk av duktiga och pålitliga entreprenörer och vi hjälper dig gärna med att hitta ett företag som kan genomföra ditt projekt. Registrera ditt planerade arbete gratis i vår databas så får du flera olika anbud att välja mellan.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Börja med planeringen tidigt

Exakt vad som behöver göras varierar från källare till källare men oavsett så är det viktigt att börja planera allt i god tid. Med ett projekt av den här storleken lönar det sig att ha så mycket som möjligt nedskrivet i en byggplanering, även om det alltid kan dyka upp problem som du inte har räknat med. Är källaren till exempel redan godkänd som boyta? Ofta måste du gräva ut källargolvet för att få tillräcklig takhöjd och då måste du kanske även gjuta till mer på grundmuren om den inte går djupt nog. Det är ett stort jobb som kräver en hög grad av kompetens.

Dräneringen behöver ofta göras om och källaren måste isoleras. Det är även viktigt att göra en radonanalys av källaren även om du bor i ett så kallat radonfritt område. Dessutom kräver en utbyggnad av källaren bygglov och du måste få ett startbesked för att kunna påbörja arbetet. Hör alltid med byggnadsnämnden i din kommun om vad som krävs. Bor du i en bostadsrättsförening måste du dessutom få arbetet godkänt av styrelsen. Det är alltså mycket som ska tas hänsyn till innan du ens kan börja med arbetet med källaren. Men det finns ingen anledning att tappa modet, med en bra och genomtänkt planering är förberedelserna gjorda.

Krav vid ombyggnad av källare

I normala fall bör samma byggregler som vid nybyggnation gälla vid en källarrenovering. Det finns dock undantag som bygger på att man måste ta hänsyn till byggnadens förutsättningar. De viktigaste kraven man bör uppfylla för att få utrymmet godkänt som bostad gäller tekniska aspekter som man bör ha klart för sig innan man börjar.

Det första du måste tänka på är takhöjden som måste vara minst 2,30 meter. Mindre delar av taket får vara ner till 2,10 meter, men inte lägre. Detta innebär att du kan behöva bila ner golvet för att uppfylla kraven.

Du måste även ha fönster som uppfyller kraven för minimimåtten för utrymningsfönster. vilket säger att Den sammanlagda längden av höjd och bredd måste vara 1,50 meter när fönstret är öppet. Bredden måste vara minst 0,5 meter och höjden minst 0,6 meter. Måtten gäller såväl horisontellt hängda som sidohängda fönster. Fönstrets underkant bör heller inte sitta högre än 1,20 meter ovanför golvet. Om det gör det, bör du montera en plattform, väggfast bänk eller liknande under fönstret. Fönstret måste dessutom leda ut i det fria och om det är horisontellt hängt måste det kunna stanna i ett stabilt läge för att förhindra att den som tar sig ut skadar sig eller behöver hjälp med att hålla upp fönstret. Glöm inte heller att göra en radonanalys i källaren.

En stark rekommendation är att kontakta en entreprenör eller arkitekt så tidigt som möjligt i processen. Då får du värdefulla insikter som kan hjälpa dig att få ett smidigt genomförande av arbetet samt hjälp med eventuell lovansökan. Vi på Byggstart att kan hjälpa dig att komma i kontakt med entreprenörer som har lång erfarenhet av den här sortens arbete så att du kan involvera dem redan i planeringsarbetet och få reda på vilka möjligheter som finns. Erfarna hantverkare ser ofta problem och lösningar som lekmän inte tänker på, till exempel en planlösning som fungerar i förhållande till existerande avloppssystem eller om det behövs ytterligare fönster och dörrar. De vet även vad som krävs för att säkerställa att inomhusmiljön bli bra med tanke på ventilation och risk för fuktskador. Allt detta är svårt att full kontroll över själv och en duktig hantverkare kan hjälpa dig på vägen.

Bygga källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Tidsplanen för ett källarprojekt

Vi delar gärna in källarprojekt i fyra delar:

  1. Utvändigt grundarbete. Detta omfattar mycket av det vi redan har nämnt; dränering, källartrappa och ljusbrunnar, isolering av grunden och eventuell tillgjutning av grunden.  
  2. Invändigt grundarbete. Bila upp existerande golv, isolera och gjuta nytt. Ta upp hål för dörrar fönster och uppsättning av radonspärr.
  3. Tekniskt arbete. Detta omfattar allt VVS- och elarbete samt ventilation. Vid källarrenoveringar är det en fördel att byta ut alla el- och avloppsstammar.
  4. Inredning. Här görs det sista detaljarbetet som målning, golvläggning, eventuell köks- och badrumsinredning. Det är också den del som många väljer att göra själv eftersom det är det mest synliga slutresultatet och därför tycker de flesta att det är den roligaste delen av renoveringsarbetet.
Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Utvändigt grundarbete: dränering och isolering

Det är ofta här arbetet börjar. När du har planen för vad som ska göras klar, är det bara att sätta igång. Är du lyckligt lottad är källaren redan djup nog och avlopp, dränering och isolering är redan bra nog. I så fall är det inte mycket mer som behöver göras. Har du däremot bara en krypgrund eller en oisolerad och fuktig undervåning väntar ett mycket mer omfattande arbete.

Dräneringen uppgift är att leda bort vatten från husgrunden. För att undvika kapillärt uppsug är det viktigt att dräneringsrören ligger djupt nog, cirka 50 centimeter under betongsulan. För att lägga ny dränering måste du gräva ut runt hela huset. Glöm inte att undersöka var avloppsrören går innan du börjar gräva! Det är först när allt eller delar av källaren är utgrävt som du kan börja isolera källaren och lägga dräneringsrören. Många tänker nog att det räcker att isolera på insidan av källarväggen, men det kan bli en kostsam faktiskt fel. Isolerar du endast på insidan hindrar du värmen i rummet att torka ut fukten i grundmuren. Väggpanelen kan då istället dölja både mögel och röta. I källare är det särskilt viktigt att göra ett ordentligt arbete med fuktspärrning och i största möjliga utsträckning sätta isoleringen på utsidan.

Även om det är svårt att sätta isoleringen utvändigt rekommenderas det ändå att minst  ⅓ av isoleringen sätts på utsidan. I rum med en högre fuktbelastning, till exempel badrum och tvättstuga, bör du sätta ⅔ av isoleringen utvändigt.

Tänk redan här på ventilation eftersom en anpassad luftcirkulation är av yttersta vikt för att motverka fuktskador.Det gäller särskilt i källare, där golv och väggar i regel är kalla och där varm luften bildar kondens när den träffar de kalla väggarna. Genom att placera fläktar och ventilationsluckor på rätt ställe i konstruktionen kan bespara dig mycket problem.

Invändigt grundarbete: tillräcklig takhöjd och ljus

När dränering, isolering och fuktspärr är på plats är det dags att gjuta golvet. Golvet i källaren avlastar väggarna från det tryck som marken skapar utifrån. Därför är det viktigt att schaktning och gjutning utförs av proffs som ser till att konstruktionen inte försvagas. Samtidigt som man gjuter golvet kan man passa på att lägga golvvärme eller radonspärr om det behövs. Tänk på att mäta radonhalten i god tid, då det kan ta flera månader för att få en pålitligt mätning.

Kom även ihåg att det inte räcker med 2,30 meter mellan källartak och grund eftersom golvet ska isoleras och bygger snabbt på 25-30 centimeter.

Invändigt arbete: tekniska delar

När du är färdig med grundarbetet är det dags för de tekniska delarna. Om du har varit noggrann med det tidigare arbetet bör den här delen går ganska smärtfritt. Om du väljer att göra delar av jobbet själv eller överlåter allt till professionella hantverkare är upp till dig och beror på hur mycket kunskap du själv har. Elarbetet är dock olagligt att göra själv och måste utföras av en certifierad elektriker. FVVS-arbetet bör även överlåtas till en professionell VVS-montör för att undvika eventuella läckor.

Det är även viktigt att du ser till att ventilationen anpassas efter utrymmet och dess användningsområde. Detta gäller särskilt badrum och tvättstuga som utsätts för mycket fukt. Eftersom källare är våta och kalla uppstår det ofta kondens på väggarna om inte ventilationen är tillräcklig, något som ger en utmärkt grogrund för mögel och röta. En invändig lösning som ibland används för att motverka fuktskador är en så kallad rum i rummet-lösning. Det innebär att man bygger en lättklinkervägg några centimeter från ytterväggen så att rummet ligger fritt från grundkonstruktionen. I och med det kommer kondenspunkten att flyttas från grunden till den nya lättklinkerväggen, så det är viktigt att du monterar ett avfuktningssystem i luftspalten mellan den nya innerväggen och ytterväggen för att undvika hög fuktighet och allt det innebär.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur mycket kostar det?

Vad totalpriset för ett projekt av den här storleken landar på, variera från källare till källare. Vår databas med priser för källarbygge uppger ett snittpris på cirka 12.000 kronor per kvadratmeter, men det är svårt att göra en generell uppskattning. Totalpriset beror på flera faktorer och kan variera mellan 8.000 kronor till kvadratmeter och 25.000 kronor per kvadratmeter. Hur mycket grund-, VVS- och elarbete samt storleken på källaren spelar stor roll, därför vi rekommenderar dig att ta kontakt med en entreprenör så tidigt som möjligt i processen. Då kan du tidigt göra en uppskattning på totalkostnaden och vet vad du måste budgetera för. Samtidigt får du bra hjälp och vägledning genom hela projektet och kan, i så stor utsträckningen det går, undvika obehagliga överraskningar. Registrera gärna ditt projekt på Byggstart så kontaktar vi dig för en förbehållslös genomgång av arbetet.

Bygga källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.