Platt tak: En komplett guide (pris, regler, råd)

 

Ska du bygga platt tak? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Platt tak

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Platt tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

I den här guiden hittar du svar på de frågor som dyker upp när man funderar på att renovera eller byta till ett platt tak. Vi tittar närmare på vad kostnaderna ligger på, hur lång tid det tar, och vilka olika utmaningar som kan dyka upp. Vi delar även med oss av nyttiga tips om hur man går tillväga för att lyckas med projektet. Guiden innehåller också information om hur man hittar rätt hantverkare till bra priser.

Vad är den största skillnaden mellan platta tak och sadeltak?

Platta tak blir allt mer populära på den svenska bostadsmarknaden och det är främst hus som byggs i modern stil som har platta tak. De rena linjerna man får med den här typen av tak är i princip karaktäristiska för de hus som byggs i dag. Även äldre funkishus kan ha platta tak.

Historiskt sett har sadeltak dominerat i Sverige och det är särskilt det klassiska sadeltaket som varit representativt för svenska hus. Platta tak skiljer sig väsentligt från de klassiska modellerna. I tillägg till de estetiska skillnaderna finns det också skillnader både när det gäller konstruktion och vilka egenskaper taken har:

 • Avrinning: Hanteringen av vatten är av stor vikt när man bygger platta tak. Har man ett sadeltak rinner vattnet bort av sig själv men den här funktionen kräver extra åtgärder när man bygger ett platt tak (taket är dock aldrig 100 % platt). Den lägsta vinkeln som är tillåten att bygga med är 0,5 grader men då måste man förstärka taket med tre lager takpapp. Alla platta tak täcks av vattentäta material som svetsas fast. Det gör att det inte kan bildas pölar med vatten ovanpå huset när det regnar om dräneringen av någon anledning inte skulle fungera. Belastningen som liggande vatten medför kan få allvarliga konsekvenser. När man bygger platta tak med låg lutning på bostadshus brukar man bygga ett inre avlopp där vattnet forslas bort. Det är av stor vikt att avloppet inte täpps igen med löv eller liknande.
 • Ventilering: Om ett tak inte kan nyttja tyngdkraften för att bli av med snö måste man ta hänsyn till att det kommer ligger stora snömassor på taket under vintern. Snö väger mycket och ett platt tak måste klara av att hantera den vikten. Oavsett så är det viktigt att man skottar taket när snön ligger på som värst. Ett platt tak som byggs på ett bostadshus kommer alltid vara kompakt. Det innebär att materialskikten ligger tätt på varandra vilket gör att det inte finns några större luftutrymmen mellan takbeklädnaden och undertaket. Det medför att taket värms upp av värmen från bostaden vilket resulterar i att snön smälter. Därav är det viktigt att man har ett uppvärmt avlopp så att avloppet inte fryser igen av smältvattnet som uppstår från uppvärmningen.
 • Livslängd: Alla platta tak måste bytas ut med jämna mellanrum. Det gäller både taktäckningsmaterialet och undertaket. Som regel rekommenderar man att det görs vart 20:e till 30:e år. Andra taktyper behöver man generellt inte byta ut lika ofta.

Vilka taktäckningsmaterial lämpar sig för platta tak?

På sadeltak kan man lägga olika taktäckningsmaterial av sten eller tegel, men detta gäller inte för platta tak. Här kan man bara använda takpapp, och i vissa fall plan plåt.

Det finns stora variationer mellan olika produkter när det kommer till taktäckningsmaterial för platta tak. De skiljer sig exempelvis åt på:

 • Kvalitet: Kvalitet skiljer sig alltid åt när det kommer till byggmaterial. Det är viktigt att man väljer ett taktäckningsmaterial som passar ens budget utan att tumma på kvalitet.
 • Tjocklek: Man kan lägga taktäckningsmaterialet i ett, två eller tre lager.
 • Pris: Priserna skiljer sig åt mycket. De dyraste produkterna är oftast de som används för större byggnader (och inte bostadshus). Man bör undvika de billigaste alternativen.
 • Materialets komposition: Här råder det också stora skillnader. Taktäckningsmaterialet kan vara gjort av PVC, asfalt, glasfiber eller andra syntetiska beståndsdelar.

Här är det viktigt att understryka att man alltid bör prioritera kvalitet. Ett platt tak som har en beklädnad som läcker, eller andra brister, kan få allvarliga konsekvenser. I värsta fall riskerar man att göra huset obeboeligt.

Vill du få anbud på ditt projekt? Få upp till tre förbehållslösa offerter genom att gå vidare till Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar platta tak?

Det finns många enskilda faktorer som påverkar hur mycket man får betala för ett platt tak. Av den anledningen är det svårt att säga något generellt om priset. Utan en förhandsinspektion och värdering av projektets specifikationer kan vi ändå säga något om ungefär var man kommer hamna i slutändan. Utifrån projekt som har lagts ut på Byggstart.se ser vi att snittpriset ligger på ca 550 kr per m2. Priset inkluderar både själva arbetet och materialet. Vi ser dock att det finns projekt som blir så billiga som 400 kr per m2, medan det finns andra som landar på 800 kr per m2.

De viktigaste faktorerna som kommer påverka priset för ett platt tak är:

 • Takets storlek: Ju större taket är, desto högre blir kvadratmeterpriset.
 • Husets höjd: Ett hus som är högt kräver fler byggställningar när man lägger tak och det har en inverkan på priset.
 • Takets komplexitet: Genomföringar, skorstenar och liknande gör att jobbet med takläggningen blir svårare och det innebär även att det tar längre tid (vilket är en merkostnad).
 • Val av entreprenör: Alla takentreprenörer har olika erfarenhet. De varierar också i pris. Du kan med fördel hämta in anbud via Byggstart.
 • Val av taktäckningsmaterial: Det finns många typer av takpapp att välja mellan och de har alla olika prislappar.

Det finns huvudsakligen två områden där man som byggherre kan spara in pengar och det är i valet av entreprenör samt material. Här rekommenderar vi att du prioriterar kvalitet före slutkostnad, det lönar sig oftast i längden.

När du ska lägga nytt tak kan du ha rätt till att göra rotavdrag.
Läs mer om priset för platt tak.

Platt tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Lönar det sig att bygga platt tak?

Hus med platta tak blir allt mer populära i Sverige. Det har både praktiska och estetiska förklaringar. Många husägare tycker att platta tak är synonymt med en snygg, modern design, och det är i dag väldigt vanligt att man väljer platta tak när man bygger arkitektritade bostadshus. Man kan också effektivisera användningen av boytan när man har ett platt tak jämfört med det typiska sadeltaket. Med ett sadeltak förlorar man optimal tillgång till delar av vindsutrymmet eller den övre våningen eftersom takhöjden minskar ju längre ut mot väggarna man kommer. Det är ett  problem som man slipper när man har ett platt tak och därför kan det i längden vara gynnsamt rent ekonomiskt att bygga platt tak.

Takets livslängd är dock en nackdel. Ett platt tak kan inte ligga lika länge som ett sadeltak klätt i takpannor, skiffer eller takplåt. Dessa taktäckningsmaterial kan bestå i så mycket som 100 år medan platta tak ska bytas ut vart 30:e år, helst oftare. Man ska heller inte förbise det miljömässiga perspektivet. Om man bygger ett sadeltak i skiffer innebär det en betydligt lägre miljöpåverkan än om man bygger ett helt nytt tak med asfalt, glasfiber eller andra syntetiska material som måste bytas ut oftare.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Hur lång tid tar det att bygga ett platt tak?

Hur lång tid det tar att bygga ett tak varierar från projekt till projekt. På Byggstart ser vi att det vanligtvis tar mellan tre och fem veckor att lägga ett nytt tak på en vanlig bostad. Det finns dock många faktorer som påverkar tidsåtgången, såsom husets storlek och hur komplext arbetet är.

Eftersom det är enklare att lägga ett platt tak än ett sadeltak så går det aningen snabbare. Det finns dock vissa arbetsuppgifter som är unika för läggning av platt tak. Man måste till exempel lägga ner mer tid på att installera en inre dränering i taket, jämfört med om man bara ska spika upp takrännor. Man måste dock vänta tills man fått in anbud från entreprenörer innan man på rak arm kan säga hur lång tid det kommer ta att lägga ett platt tak. Att begära in anbud är något som vi kan hjälpa dig med.

Måste man ha bygglov från kommunen?

När man lägger om det befintliga taket utan att husets utseende eller användningsområde påverkas behöver man generellt sett inte ansöka om bygglov, men man kan behöva göra en bygganmälan. Det innebär alltså situationer då man byter ut taktäckningsmaterialet för ett befintligt platt tak. Då behöver man oftast inte bygglov.

Om man ska bygga ett nytt hus behöver man alltid bygglov. Det gäller oberoende av vilken typ av tak som det ska finnas på det nya huset. Det är viktigt att man sätter igång ansökningsprocessen så tidigt som möjligt, det är bland det första man bör få avklarat när man planerar att bygga ett nytt hus.

Om man ska bygga om ett hus så att man går från ett sadeltak till ett platt tak (exempelvis i samband med att man bygger en ny våning) måste man i regel ha bygglov från kommunen. Detta bör du prata med entreprenören om i ett tidigt skede. Entreprenören kan ofta rådge byggherren om vilka åtgärder som kräver bygglov samt hur man går tillväga när man ansöker om bygglov.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Delad entreprenad eller totalentreprenad?

För byggprojekt som kräver kompetens från mer än en yrkesgrupp kan man som byggherre välja mellan delad entreprenad och totalentreprenad när man ska organisera projektet. Om man väljer totalentreprenad behöver man bara förhålla sig till ett företag och det företaget tar på sig att ta in all den kompetens som krävs för projektet.

Om man ska bygga ett nytt hus med ett platt tak så är själva takbygget bara en liten del i projektet. Vi på Byggstart ser att de flesta husbyggare väljer att organisera projektet som en totalentreprenad eftersom det gör att projektet blir mer överskådligt, och man brukar även få bättre kontroll över priserna och tidsåtgången.

När man bara ska ersätta ett befintligt platt tak behöver man anlita någon som specialiserar sig på just platta tak. Snickerifirmor som utför takprojekt arbetar primärt med sadeltak och det finns även en del takentreprenörer som bara fokuserar på sadeltak. Se därför till att den firma du anlitar har kompetens inom platta tak.

Hur hittar man rätt firma för jobbet?

Att bygga ett platt tak kräver hög kompetens. Man bör prioritera att hitta en entreprenör med god erfarenhet från liknande projekt. Om taket byggs på fel sätt kan det resultera i stora skador för resten av byggnaden.

Många traditionella snickerifirmor kan även ge sig på att bygga ett sadeltak men man måste i regel hitta en specialiserad takentreprenör när man ska bygga ett platt tak. Det gäller oavsett om man ska bygga ett nytt hus eller om man ska byta ut det befintliga taket.

Om du på ett praktiskt och smidigt sätt vill hitta en entreprenör som kan lägga platta tak kan du lägga ut jobbet på Byggstart. Byggstart har samlat kvalitetssäkrade hantverkare och entreprenörer på en och samma plats så att det ska bli enklare för dig att hitta rätt kompetens när du behöver det. När du lägger ut jobbet på Byggstart.se blir du matchad med lokala entreprenörer som har relevant erfarenhet för ditt projekt.

Alla entreprenörer på Byggstart har genomgått en grundlig kvalitetskontroll där vi har gått igenom referenser, kreditvärdighet och certifieringar. Tjänsten är gratis och du som husägare förbinder inte dig till något genom att använda den.

10 tips för ett lyckat projektgenomförande

1. Tänk noga över huruvida ett platt tak är bäst för projektet. Ta hänsyn till väder, estetik och livslängd.

2. Hitta en kvalificerad entreprenör. Det är inte alla entreprenörer som har kompetensen som krävs för att jobba med platta tak.

3. Se till att du väljer rätt taktäckningsmaterial. Det här kan entreprenören hjälpa dig med.

4. Sätt upp en budget med svängrum. Se till att du kan hantera oväntade utgifter.

5. Sätt ihop en realistisk tidsplan. Det kan bespara dig både tid och pengar.

6. Följ upp projektet medan det är igång. Ta inte på dig arbetsuppgifter du inte har kompetens för.

7. Gör en slutbesiktning med en extern besiktningsman

8. Be om att få all relevant dokumentation från projektet. Det innefattar specifikationer över det material som har använts och vilka arbetsuppgifter som har utförts.

9. Var noga med underhåll och rengöring. Det är väldigt viktigt att vatten och snö inte blir liggande på taket.

10. Inspektera taket med jämna mellanrum. Platta tak måste bytas ut ofta så se till att du undersöker taket regelbundet och att du åtgärdar skador så fort du upptäcker dem.

Platt tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.