Attefallshus: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga attefallshus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Attefallshus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga attefallshus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vill du veta mer om attefallshus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om användningsområden för attefallshus, samt byggregler, facilitetslösningar, planlösning, storlek och mycket mer. Visste du till exempel att det inte krävs något bygglov för attefallshus? Men hur stora får attefallshus egentligen vara? Följ våra råd och undvik de vanligaste misstagen och fallgroparna!

Vad är ett attefallshus?

Många pratar om attefallshus och hur bra de är att använda till exempelvis gäststuga, hemmakontor eller poolhus. Men vad är egentligen ett attefallshus och hur definieras det? Ett attefallshus, eller bolundare eller friggebod som det också kallas, är ett litet hus på maximalt 30 kvadratmeter som du kan bygga på privat mark, till exempel i trädgården, på en åker eller i skogen om du äger en skogsfastighet. Du kan bygga ett attefallshus utan att du behöver ansöka om bygglov, men du behöver följa vissa krav som du kan läsa mer om i avsnittet “Lagar och byggnadstekniska regler”. 

Ett attefallshus kan räknas till det som kallas för komplementbostadshus. Det innebär att du kan inreda det som en permanentbostad, med el, vatten och avlopp, för att bo i det på heltid, alternativt använda det som fritidshus eller hyra ut det till turister eller studenter. Om du inte vill använda attefallshuset som ett komplementbostadshus kan du självklart använda det som ett så kallat komplementbyggnad, till exempel:

 • Bastu
 • Båthus
 • Förråd 
 • Gäststuga 
 • Hemmakontor
 • Poolhus
 • Uthus

Det som kanske är allra mest tilltalande med attefallshus är att de kan se ut i princip hur som helst och finns i ett antal olika material. Träpanel är troligen det vanligaste materialet men det finns även attefallshus som är knuttimrade, murade, halvt nergrävda i marken som ett hobbithus eller byggda som trädkojor 

Brinner du för hållbarhet och att lämna så få fotspår i miljön som möjligt? Då kan det vara av intresse att känna till att det finns attefallshus som består av återvunna och inredda lastcontainrar. Så länge du håller dig till de byggnadstekniska reglerna är det egentligen bara din fantasi som sätter gränserna för attefallshusets estetiska uttryck.

Attefallshus finns som sagt i alla möjliga varianter och tänker du att du ska bo i attefallshuset hela eller delar av året är det ett klokt drag att satsa på en modell som utnyttjar ytan maximalt, även på höjden. Ett attefallshus med loft ger möjlighet att få ett sovrum avskilt från köket och vardagsrummet.

Rent tekniskt är det också möjligt att bygga en källare under ett attefallshus vilket gör det möjligt att bygga en matkällare, som håller sig sval året om och där du kan lagra exempelvis frukt, grönsaker och konserver. 

Oavsett om du vill bygga attefallshus själv från grunden, köpa en byggsats eller satsa på en nyckelfärdig lösning, så kommer du att hitta all information du behöver för ett smidigt genomförande i den här artikeln.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det?

Som med så mycket annat här i livet så är ekonomin en viktigt faktor för många, även när det gäller attefallshus. Tillhör du de lyckligt lottade som är ekonomiskt oberoende och inte behöver bry dig om kostnader om du inte vill, är det bara att gratulera. I annat fall är det av intresse att bilda sig en uppfattning om hur mycket olika attefallshus kostar att bygga, inte minst för att kunna ha finansieringen klar i god tid.

Det är svårt att uppge ett exakt pris för hur mycket det kostar att bygga ett attefallshus eftersom priset styrs av ett flertal faktorer. En generell prisbild för hur mycket uppförandet av ett attefallshus kostar ligger mellan 60.000 och 400.000 kronor. De faktorer som påverkar priset kan till exempel vara:

 • Hur stort attefallshuset är (med eller utan loft)
 • Hur marken som huset ska stå på ser ut
 • Hur mycket förberedande markarbete som krävs
 • Vilken typ av attefallshus du väljer - byggsats, prefabricerat eller nyckelfärdigt
 • Vad attefallshuset ska användas till - behöver det till exempel isoleras?
 • Ska el och/eller vatten och avlopp dras in?

Av den anledningen måste du också börja med att tänka igenom vilken typ av attefallshus du vill ha, om det ska vara isolerat för året runt-boende; vad du ska använda attefallshuset till; var du ska placera det samt hur marken där du har tänkt ställa huset ser ut och inte minst vad som döljer sig under markytan? Därefter är det dags att börja räkna på kostnader och vilka ekonomiska ramar du har att röra dig inom. 

Sätt upp en budget 

Att bygga ett attefallshus eller få ett nyckelfärdigt attefallshus installerat är en relativt stor investering. Hur stor investering det handlar om styrs givetvis av vilket modell av attefallshus du vill, storlek och inredning. Det är lätt att sätta sig ner och titta på olika modeller innan budgeten är på plats och sedan bli gruvligt besviken när drömmarna och planerna är betydligt större än vad ekonomin klarar av. För att undvika att hamna i den sitsen är det ett klokt drag att sätta upp en budget. På så vis vet du exakt vilka ramar du har att röra dig inom.

När du gör din budget är det viktigt att du inte bara räknar med kostnader för själva attefallshuset utan även sådant som exempelvis:

 • Förberedande markarbete: ca 5.000 kr/kvm
 • Gjutning av betonggrund: 80.000 - 150.000 kr för en färdig platta
 • Indrag av kommunalt avlopp: 1.000 kr/m i schaktning + ca. 100 kr/meter rör
 • Anslutningsavgift till det kommunala avloppsnätet ca. 150.000 - 200.000 kr
 • VVS-montör: 500 - 850 kr/h
 • Elektriker: 500 - 850 kr/h

Tänk på att priserna ovan är cirkapriser och kan variera både uppåt och nedåt beroende på var i landet du bor och hur stor konkurrensen är. För att lättare kunna överblicka och hålla kontroll på kostnaderna kan du skriva in dem i ett Excel-ark, då har du allt på ett och samma ställe.

I budgetar i allmänhet och byggbudgetar i synnerhet är det av yttersta vikt att lägga in en post för oförutsedda utgifter. Genom att göra det säkerställer du att du inte riskerar att bli stående med ett halvfärdigt attefallshus om det uppstår några problem under det förberedande arbetet, bygget eller monteringen. Posten för oförutsedda utgifter bör var 10-15 procent av den totala budgeten för att du ska vara på den säkra sidan.

En kostnad som snabbt kan betala igen sig

Om du inte har sparade medel för att täcka kostnaderna för att bygga attefallshuset är en möjlighet att kontakta banken för att undersöka möjligheten att höja ditt befintliga bolån för att finansiera bygget av attefallshuset. Om du planerar att hyra ut attefallshuset till turister eller studenter kommer hyresintäkterna relativt snabbt att täcka kostnaderna för bygget och ge dig en extra inkomst. Ska du istället använda attefallshuset som gäststuga eller liknande kan du göra en ny värdering av fastigheten när stugan är på plats. Oavsett om du bygger ett Attefallshus, en Bolundare eller Friggebod kan det öka värdet på ditt hus, och du kan få igen investeringen den dag du bestämmer dig för att sälja.

Bygga attefallshus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Lagar och byggnadstekniska regler

Som vi har varit inne på tidigare i texten så krävs det inget bygglov för ett attefallshus som är maximalt 30 kvadratmeter. Överskrider husets totala yta 30 kvadratmeter måste du ansöka om bygglov från kommunen för att få bygga. Även om attefallshuset inte är bygglovspliktigt innebär det inte att det är fritt fram att bygga precis var och hur du vill. Precis som för alla andra byggprojekt så finns det vissa byggnadstekniska regler och krav som måste uppfyllas. I det här avsnittet tar vi upp både de lagar och byggnadstekniska regler som du kanske kände till sedan tidigare och de som eventuellt inte är lika välkända, men som kan vara fördelaktiga att känna till när man ska bygga attefallshus.

Låt oss börja med vad som gäller för att du överhuvudtaget ska få lov att bygga ett attefallshus. De grundläggande reglerna säger att:

 • Det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten som du planerar att bygga attefallshuset på.
 • Attefallshuset får vara maximalt 30 kvadratmeter för att det inte ska vara bygglovspliktigt.
 • Attefallshuset måste vara fristående från bostadshuset.
 • Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun och få ett godkänt startbesked innan du börjar bygga.
 • Attefallshuset får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Gör du det måste du ha grannarnas medgivande för att inte behöva ansöka om bygglov. Huset får heller inte vara högre än 4,0 meter från marknivån upp till taknocken.

Om vi benar upp det ytterligare så innebär detta alltså att du både kan bygga ett attefallshus bredvid ditt hem och ett bredvid ditt fritidshus men du kan däremot inte bygga ett attefallshus på en tomt där det inte finns något hus sedan tidigare. Attefallshuset måste också ligga i anslutning till huset, du kan alltså inte placera det en kilometer ut i skogen om du äger en skogsfastighet.

Du kan också bygga flera attefallshus på tomten, men deras sammanlagda yta får inte överskrida 30 kvadratmeter om du vill bygga utan att ansöka om bygglov. Överskrider den sammanlagda ytan 30 kvadratmeter går bygglovsplikten in och du måste ansöka om bygglov. Om du hamnar i den situationen tänk på att ansöka om bygglov i god tid då det kan ta upp till 10 veckor att få ett bygglov godkänt.

I och med att ett attefallshus får vara 4,0 meter från den genomsnittliga marknivån invid huset och upp till taknocken, finns det stora möjligheter att bygga ett fullt fungerande komplementbostadshus. Det finns ett flertal husmodeller som gör det möjligt att bygga sovloft och på så sätt nyttja ytan maximalt. Om de geotekniska förutsättningarna är det även möjligt att bygga källare under huset, utan att det krävs bygglov, men innan du börjar: Kom ihåg de tekniska kraven som byggnaden måste uppfylla för att få utrymmet godkänt som bostad.

Vad får ett attefallshus användas till och vilka byggregler gäller när?

Många använder attefallshus och friggebod synonymt, men det finns skillnader dessa emellan. En friggebod får vara maximalt 15 kvadratmeter och får inte inredas som en självständig bostad. Ett attefallshus får däremot inredas och användas både som fritidsbostad och permanentbostad. Både attefallshus och friggebodar kan användas som komplementbyggnader, till exempel bastu, båthus, förråd, garage, gäststuga eller uthus.

När du bygger ett attefallshus måste det uppfylla Boverkets byggregler och Boverkets konstruktionsregler. Dessa regler kan se olika ut beroende på vad du ska använda huset till. Vill du ha attefallshuset som ett permanentboende måste det ha alla bostadsfunktioner som finns i en bostad. De funktionerna är till exempel kök, badrum och förvaringsutrymme. Utöver det måste huset även vara användbart och tillgängligt för personer med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga. Ska du använda attefallshuset som fritidshus finns det vissa undantag från de nämnda kraven. Om du är minsta lilla osäker på vilka regler som gäller, kontakta en bygglovshandläggare i den kommun som du ska bygga i, så hjälper den personen dig vidare.

Får du bygga ett attefallshus överallt?

Svaret på den frågan är nej. Det finns det som räknas till särskilt värdefulla områden där ingen form av bebyggelse tillåts. Utöver det finns områden som är av riksintresse för totalförsvaret, till exempel flygplatser, skjut- eller övningsfält där det inte är tillåtet att bygga komplementbostadshus. Däremot är det tillåtet att bygga ett komplementhus.

Det kan även finnas en utökad lovplikt för attefallshus i den kommunala detaljplanen och då får det varken byggas komplementbyggnader eller komplementbostadshus.

Avgifter för start- och slutbesked

Byggnadsnämnden i den kommun där du ska bygga tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även arbetsplatsbesök, slusamråd, tekniska samråd och andra tillsynsbesök på byggplatsen. Hur hög avgiften är varierar från kommun till kommun, så för att få en exakt summa måste du kontakta byggnadsnämnden i den aktuella kommunen.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Viktiga begrepp som du behöver känna till

Nu när du vet vilka byggnadstekniska lagar och regler som gäller är det dags att ta beslut om du ska bygga attefallshuset från grunden, om du ska göra delar av arbetet själv eller om du ska köpa en färdig lösning där montering ingår. Oavsett vilket alternativ du väljer finns det några begrepp som du behöver känna till och förstå innebörden av. Här nedanför har vi satt ihop en lista med termer som är vanligt förekommande i samband med att bygga attefallshus.

 • Nyckelfärdigt attefallshus: Det här är en färdig lösning där stugan levereras i färdiga element som sedan sätts ihop på plats. När attefallshuset är färdigmonterat går det att börja använda direkt, därav uttrycket nyckelfärdigt.
 • Planlösning: Här avses hur attefallshuset ser ut invändigt; om det är ett eller flera rum, om det finns badrum, kök eller sovloft och hur rum och väggar är placerade i förhållande till varandra.
 • Bygglov: Om attefallshusets totala yta överskrider 30 kvadratmeter måste du ansöka om bygglov från kommunen.
 • Grannyttrande: Om ditt attefallshus uppfyller de krav som gör att du inte behöver ansöka om bygglov, utgår det heller inget grannyttrande där berörda grannar får lämna sina ev. synpunkter. För grannsämjans skull är det dock alltid bra att informera berörda grannar innan du börjar bygga.
 • Startbesked: Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen du bor i. Du får inte lov att börja bygga något innan du har fått ett startbesked. Om du inte inväntar startbeskedet och börjar bygga ändå kan ditt attefallshus bli klassat som svartbygge och du kan bli ålagd vite.

I sammanhanget kan det också vara bra att känna till att även om du köper en nyckelfärdig lösning, så är det inte säkert att det förberedande markarbetet och gjutning av grunden ingår i totalkostnaden. Om det inte gör det finns det ytterligare några begrepp, kopplade till husgrund, som du behöver känna till. 

 • Betongplatta: Det här är en helgjuten grund i form av en platta. Innan den kan gjutas måste det byggas en gjutform som betongen sedan hälls ner i.
 • Leca murblock: Grunden byggs av block gjutna i betong, som placeras i en fyrkantig ram vars storlek motsvarar golvytan på attefallshuset. Murblocken kan lämnas som de är eller putsas med murbruk. 
 • Plintgrund: Lämpar sig särskilt bra för ojämna naturtomter eftersom du då slipper att gräva ur jord eller spräcka stenblock. Du kan gjuta plintarna själv eller köpa färdiga.

Vilken grund du väljer är helt upp till dig men om du är osäker på vilken typ som lämpar sig bäst för tomten, ta hjälp av en markentreprenör.

Populära leverantörer

När du har gjort alla förberedelser med att ordna finansieringen och sätta upp en budget, så du vet vilka ekonomiska ramar du har att röra dig inom, är det dags att välja modell på attefallshuset. Du kommer ganska snabbt att upptäcka vilken uppsjö av varianter på attefallshus det finns. Och som inte det var nog så finns det i princip lika många leverantörer. Så, var ska man börja leta? I listan nedanför tar vi upp några av de populära leverantörer som finns på marknaden, för att ge dig en utgångspunkt:

 • Attefallshuset24 - producerar attefallshus, friggebodar och bolundare tillverkade i långsamt växande nordisk furu som ger en naturlig isolering och som står emot det omväxlande svenska klimatet. Företaget erbjuder även attefallshus i form av återvunna lastcontainers. 
 • Byggmax - stugorna som ingår i det breda sortimentet levereras i delar som sedan monteras ihop på plats. Beroende på modell har attefallshusen plats för loft och toalett samt kök eller pentry. Stugorna tillverkas i trä, vanligtvis fur eller gran, och levereras i regel obehandlade.
 • MAX Attefall - med en genomtänkt planlösning nyttjas attefallshusets 30 kvadratmeter maximalt. Stugan levereras i moduler och kan fås nyckelfärdig eller så kan du välja att göra en del av arbetet själv. Samtliga hus har ståhöjd i två plan, loft och toalett.
 • Modulhus - levererar nyckelfärdiga attefallshus i samma kvalitet som fritids- eller permanentbostadshus i både klassisk och modern arkitektur. Attefallshuset levereras isolerat och målat, och det kan börja användas så fort det är färdigmonterat.

Om du har flera leverantörer att välja mellan är det alltid klokt att begära in offerter och sedan jämföra dess med varandra. Bena ut vad som ingår i varje offert och vad som tillkommer som extra kostnad. Mata gärna in varje post för sig i ett Excel-dokument så blir det lättare att hålla ordning på kostnaderna och jämföra offerterna. Det viktigaste är att du väljer en attefallshusmodell och en leverantör som passar dig och dina behov.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Våra 10 bästa råd

Nu har du förhoppningsvis fått lite mer kött på benen om kostnader, byggnadstekniska regler och begrepp som är viktiga att känna till när du ska bygga ett attefallshus. För att göra det ännu lite enklare för dig har vi satt ihop en lista med våra bästa råd.

 1. Tänk igenom vad du ska använda attefallshuset till: Olika modeller passar för olika syften. Ska stugan fungera som ett bostadshus kan ett sovloft eller ett lite mer avancerat kök göra stor skillnad.
 1. Läs på om byggtekniska lagar och regler: Du kan ta reda på mycket själv genom att googla och prata med fackkunniga. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta en bygglovshandläggare i din kommun.
 1. Sätt upp en budget: Den finns inget värre än att få avbryta ett byggprojekt för att pengarna tar slut halvvägs. Sätt upp en budget och följ den så slipper du obehagliga överraskningar.
 1. Planera: Planering är A och O vid alla byggprojekt. Ju noggrannare din planering är desto smidigare kommer projektet att flyta på.
 1. Bygga själv eller köpa nyckelfärdigt: Det kan vara frestande att göra jobbet själv för att spara pengar. Men tid är pengar och har du inte kunskaperna är det i regel billigare att satsa på nyckelfärdigt.
 1. Anmälan till kommunen: Även om attefallshus på max. 30 kvadratmeter är bygglovsbefriade måste du ändå göra en anmälan till kommunen. Är attefallshuset större än 30 kvadratmeter måste du ansöka om bygglov.
 1. Informera grannarna: Prata med grannarna, särskilt om arbetet blir högljutt, för att bevara grannsämjan. 
 1. Invänta startbesked: Du får inte börja med någon som helst form av arbete med attefallshuset innan du har fått startbesked från kommunen. Utan startbeskedet kan du bli ålagd att betala böter eller i värsta fall få riva attefallshuset du håller på med.
 1. Kommunicera med leverantören: En bra och regelbunden kommunikation med leverantören och montörerna minskar risken för missförstånd, och eventuella problem kan redas ut med en gång.
 1. Slutbesked: Innan du kan ta ditt attefallshus i bruk som komplementbostad måste du anmäla till kommunen att bygget är klart och få ett slutbesked.

Bygga attefallshus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.