Gräva ut källare: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du gräva ut källare? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Gräva ut källare

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Gräva ut källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det finns flera olika sätt att bygga ut på om man vill ha mer plats i bostaden. Du kan bygga på höjden med en påbyggnad eller utvidga bostaden horisontellt med en tillbyggnad. Men du kan också bygga under huset. Många har en kall och fuktig källare och har kanske inte tänkt på att en källare har potential att bli ett fullt funktionellt våningsplan. Vi tar här en titt på vilka åtgärder som krävs för att göra detta och om det är ett alternativ som du bör överväga. 

Krav för en godkänd källare

För att gräva ut källaren och få den godkänd som boyta måste specifika tekniska egenskapskrav och utformningskrav vara uppfyllda, oavsett om källarprojektet kräver bygglov eller inte (vilket det sannolikt gör). Vilka krav som gäller beror bland annat på källarens förutsättningar och omfattningen på ombyggnaden, men vanligtvis bör följande krav mötas: 

  • Takhöjd: höjden mellan golv och tak måste vara minst 2,30 meter under horisontella tak. En mindre yta, till exempel där rör är inbyggda, får understiga kravet på takhöjd men inte vara lägre än 2,10 meter.
  • Minst en utrymningsväg: en utrymningsväg kan exempelvis vara en trappingång eller ett fönster med minst 0,5 meters bredd och minst 0,6 meters höjd och som leder ut i det fria.
  • Brandsäkerhet: källaren bör uppfylla samtliga krav på brandsäkerhet och utgöra en egen brandcell om den ska nyttjas som egen bostad.  
  • Inomhusklimat: tillfredsställande isolering krävs för att kunna hålla en behaglig temperatur året runt.
  • Dagsljus: minst ett fönster bör vara placerat så att utblicken ger möjlighet att följa dygnets och årstidernas variationer.
  • Ventilation: undervåningen måste vara tillräckligt ventilerad för att säkerställa tillfredsställande luftcirkulation.
  • Tillgänglighet för rörelsehindrade: en utgrävning av källare innebär i princip att man måste följa samma krav på tillgänglighet som vid nybyggnation.

Om planen är att gräva ut källaren för att bygga en separat uthyrningslägenhet tillkommer det ytterligare krav. Bland annat måste boenheten ha en separat ingång som är fysiskt avskild från den övriga bostaden och anpassad för personer med rörelsehinder, samt minst två utrymningsvägar. Dessutom måste lägenheten ha alla de huvudfunktioner som finns i en normal bostad. Med huvudfunktioner menar man kök, vardagsrum, sovplats, badrum och toalett. 

Om du är osäker på vilka krav som gäller för att få källaren godkänd som boyta rekommenderar vi att kontakta kommunen för vidare information. Det är en stor investering, men kostnaden för att omvandla källaren till boyta jämnas ut med tanke på värdeökningen av din bostad. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Göra jobbet själv eller hyra in hantverkare 

Det är ett ganska omfattande arbete med att gräva ut en källare. Marken under huset hjälper till att hålla grunden på plats och stötta den, så när du börjar gräva ut ändrar du också belastningen på betongen. Det kan leda till att grunden försvagas, något som man absolut bör undvika. Det är även viktigt att göra arbetet rätt för att undvika eventuella fuktskador och utöver det tillkommer alla övriga krav som man måste uppfylla för att få det hela godkänt. Så om du inte har både den erfarenhet och kompetens som krävs för ett liknande projekt, bör då låta bli att göra det på egen hand och istället kontakta en entreprenör.

Med det sagt så behöver du ändå inte leja ut allt arbete, det finns en del som du kan göra själv. När man ska bila upp ett betonggolv är det många last med småsten och betongrester som ska forslas bort, och det är något som du själv kan göra. Många entreprenörer tar betalt per kubikmeter för att transportera bort byggavfall, så du kan alltid tjäna en slant genom att ta på dig avfallshanteringen. Du kan även samarbeta med hantverkaren och få reda på vilka andra åtgärder som du kan utföra själv. Tänk dock på att det kan uppstå problem med försäkringsfrågor om du inte kan påvisa att arbetet är fackmannamässigt utfört. Bara det kan vara en tungt vägande anledning att överlåta arbetet till professionella hantverkare.

Gräva ut källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Finn rätt entreprenör

Det är viktigt att hitta rätt entreprenör till rätt projekt. Det är inte alltid lätt att veta vad man ska titta efter, särskilt om man inte har någon erfarenhet av renoveringsprojekt. För att hjälpa dig lite på traven tar vi upp de viktigaste punkterna som du kan bocka av för att hitta rätt hantverkare. 

Först och främst måste du försäkra dig om att alla de entreprenörer som du överväger att anlita har alla certifieringar inom det aktuella yrkesområdet. Även om många av auktorisationerna som vi har i Sverige inte är obligatoriska är de en bra kvalitetsstämpel att gå efter. Beroende på vilka åtgärder du planerar att genomföra är några av de viktigaste certifieringarna våtrumscertifiering, VVS-auktorisation och auktoriserad elinstallatör. Det finns ett lagligt krav på att den som gör elinstallationen måste vara auktoriserad elinstallatör.

En annan viktig sak är att alltid gå igenom entreprenörens referenser. De flesta företag har kundomdömen på sina hemsidor – de kan vara intressanta att läsa men det är sällan de ger något annat än ett positivt utlåtande. Därför bör du även fråga om andra referenser som du kan kontakta själv. På det sättet kan du skapa dig en egen uppfattning om referensen är trovärdig eller inte, och du kan även få svar på specifika saker som du undrar över. Dessutom bör du även ta reda på om företaget har goda ekonomiska grunder för att inte riskera att entreprenören går i konkurs under uppdraget eller garantiperioden.

Det är också en bra idé att ta reda på om entreprenören har den kapacitet som krävs för att utföra jobbet. Väntetiden för att en duktig entreprenör ska bli ledig kan vara lång, eller så kanske de har begränsade personalresurser. Har du börjat planeringen av ditt projekt i god tid, kan du även beställa uppdraget i god tid och det gör det hela enklare att hitta hantverkare som passar in i din tidsplan. 

Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer på ett ställe så att det ska vara lätt för dig att välja rätt. Registrerar du projektet hos oss sätter vi dig i kontakt med entreprenörer som är väl kvalificerade för att utföra ditt projekt.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Dränering och isolering

En sak som du måste vara förberedd på är att du sannolikt måste gräva ut både på in- och utsidan av grundmuren. Anledningen till det är att när du gräver ut källaren måste du även lägga ny dränering. Dräneringen är viktigt för att undvika kapillärt uppsug, något som kan orsaka stora fuktskador i husets konstruktion. Dräneringen leder bort vattnet från husgrunden och det är viktigt att rören ligger minst 50 centimeter under källargolvets grundplatta. Dräneringen läggs längs med ytterväggen på huset och är anledningen till att du måste gräva ut på båda sidorna. 

Detsamma gäller isoleringen. Det korrekta sättet att isolera en källare är på utsidan av ytterväggen och i och med det måste det också grävas ut. Sätter du isoleringen på insidan av väggen hindrar du värmen i källaren från att torka ut fukt inne i väggen och skapar istället en bra grogrund för mögel och hussvamp. Det här kan sprida sig till resten av huset och kan både vara svårt att upptäcka och få bukt med. Fukt i huset ger en dålig inomhusmiljö som kan orsaka allt från skador på konstruktionsdelar till dålig lukt och hälsoproblem. Barn är särskilt utsatta och huvudvärk samt trötthet är klassiska symtom på en oren luft. I värsta fall kan barnen utveckla astma och det kan vara svårt att identifiera vad som ger upphov till den. 

Kom ihåg radonmätning

Förutom att fukt kan försämra inomhusklimatet är radon ett välkänt och vanligt problem, i synnerhet i källare eftersom radon bildas i berggrunden och finns i de flesta typerna av marker. I Sverige är vi särskilt utsatta för radon och lufttryck och temperaturändringar utomhus gör att radon tränger in i källaren och ger en hög radonkoncentration i luften. Radon är en naturlig gas men radioaktiv, med andra ord kan en för hög koncentration vara cancerframkallande. Det är därmed av yttersta vikt att mäta radonhalten i källaren och vidta eventuella åtgärder. Radon är en luktfri och osynlig gas som mäts i Becquerel per kubikmeter luft, förkortat Bq/m3. Gränsvärdet för radon i inomhusluften får inte överstiga 200 Bq/m3 i Sverige, och gör den det måste du vidta åtgärder. 

Lyckligtvis finns det mycket som du kan göra för att begränsa förekomsten av radon. När du ska bygga en källare från grunden kan du passa på att lägga en radonspärr under konstruktionen som hindrar gasen från att tränga in i källaren. Dessutom fungerar relativt enkla lösningar som frekvent vädring och förbättrad ventilation bra. Du kan även installera en radonbrunn som är kopplad till ett friskluftsintag och skapar ett undertryck i källaren som hindrar radonhaltig luft att tränga in i huset genom öppningar och sprickor. Det är ganska enkelt att själv mäta radonhalten med hjälp av så kallade spårfilmsdosor som placeras ut på anvisade ställen under minst två, gärna tre, månaders tid. Om du planerar att hyra ut källaren är du skyldig att mäta radonhalten. 

Kostnader vid utgrävning av källare

Priset på den här typen av projekt varierar mycket och det är många parametrar som påverkar slutfakturan. Emellertid ser vi att de flesta projekt som rör utgrävning av källare hamnar i följande prissegment: 

  • Utvändig dränering: 3.000 - 5.500 kronor per löpmeter
  • Invändig uppbilning av källargolv, inklusive bortforsling av byggavfall: 5.000 - 7.000 kronor per kubikmeter

Ovanstående prisuppgifter inkluderar arbetskraft, material och hyra av maskiner. Självklart kan priserna varierar en del, men de flesta projekt inom vårt nätverk har landat inom dessa prissegment.  

Läs mer om priset för att gräva ut källare.Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Kom igång

Det är viktigt att du tänker igenom vad det innebär att gräva ut källaren och planerar arbetet ordentligt. Lägg hellre lite extra tid på att hitta en entreprenör som du känner att du kan lita på än att riskera att jobbet inte blir klart. Det är också viktigt att sätta upp en detaljerad budget och se till att du håller dig till den. Om allt går som det ska är källaren något som du kan ha glädje av i många år framöver, så se till att byggprocessen blir en positiv upplevelse. Börja gärna med att registrera ditt projekt på Byggstart så tar vi kontakt med dig för en genomgång via telefon.

Gräva ut källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.