Gjuta platta: En komplette guide (pris, regler, tips)

 

Ska du gjuta platta? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Gjuta platta

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Gjuta platta? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

När du ska gjuta platta på mark innebär det att du lägger grunden för hela det fortsatta byggprojektet. Oavsett om du planerar att bygga garage, en förrådsbod eller ett helt bostadshus är konstruktionen beroende av att din bottenplatta håller hög kvalitet. Att gjuta betongplatta är alltså ett projekt som kräver noggranna förberedelser och att du tar in rätt entreprenörer för jobbet. I den här artikeln beskriver vi hur du bör gå tillväga när du ska gjuta platta. Här hittar du bland annat information om priser, viktigt förberedelsearbete, samt hur du kommer i kontakt med kompetenta hantverkare.

Förbered underlaget

För att plattan ska bli helt plan och jämn behöver du bereda marken innan du börjar gjuta. Mängden förarbete som krävs beror på markförhållandena. Oavsett hur det ser ut gäller det dock att man är noggrann i sitt arbete. Först och främst behöver man tjälsäkra bygget om det finns risk för tjälhävning på platsen. Tjälhävning uppstår när vattnet i marken fryser och utvidgar sig. Detta kan förstöra både bottenplatta och stödmurar, och innebära betydande kostnader på sikt. Tjälsäkring kan alltså vara en investering som leder till stora besparingar i det långa loppet. Vilket djup som du behöver ta dig ned till för att tjälsäkra beror på klimatförhållandena där du bor. Ju kallare det är, desto djupare behöver du gräva. Isoleringsskivor i XPS-cellplast fungerar bra för detta ändamål, eftersom de inte är känsliga för vare sig fukt eller tryck.

Beroende på vad och var du ska bygga, behöver du tänka på byggnadens placering i förhållande till terrängen. Oftast behöver konstruktioner med platta på mark dräneras för att motverka kapillär uppsugning och framtida fuktskador. Vilken typ av dräneringsmassa som man bör använda varierar med underlag och belastning. Vanligtvis använder man makadam eller grus. Sådana massor är kapillärbrytande, vilket innebär att de hindrar vatten från att sugas upp i konstruktionen. Man bör även undvika att ha fall som sluttar ner mot byggnaden. Den typen av lutning leder annars till att vatten ansamlas vid plattan, vilket kan skada konstruktionen. Underlaget måste även vara helt plant innan man börjar gjuta platta. Utöver detta behöver alla kabel- och rörledningar in till huset läggas ner innan gjutning. Underlaget för plattan bör som sagt bestå av ett dränerande material och här gräver du ner ledningarna. 

Glöm inte bort att isolera när du ska gjuta platta på mark. Isoleringen verkar temperaturreglerande och förebygger fuktskador i betongen. Kom ihåg att placera fuktspärren på den varma sidan av isoleringen. Föreligger det risk för höga radonhalter behöver du också lägga en radonspärr. Denna ska placeras mellan de isolerande lagren, alternativt direkt under betongen, beroende på de platsspecifika förhållandena. För att försäkra dig om att radonspärren blir korrekt lagd bör man konsultera en professionell fackman.

I samband med att man schaktar ur och planar ut underlaget produceras det överskottsmaterial. Tänk på att material som tas upp ur marken expanderar, särskilt sten – stenmassor kan öka sin volym med upp till halva den ursprungliga storleken. Att forsla bort schaktmassor kostar ofta en större slant. Innan man forslar bort massorna kan det därför löna sig att kontakta olika lokala entreprenörer i området – ibland kan det nämligen vara möjligt att sälja schaktmassor till andra projekt, alternativt ge bort materialet mot att entreprenören själv fraktar det till den nya byggplatsen. På så vis kan du göra den del besparingar.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Anpassa arbetet efter förhållandena

Det är markförhållandena och andra projektspecifika parametrar som styr hur du ska gjuta platta. För att detta ska bli riktigt gjort bör man höra sig för med en fackman.

Tjockleken hos bottenplattan hänger på belastningen som den ska utsättas för. I regel är dock en gjuten platta någonstans mellan 10 cm och 13 cm tjock. För att slippa lägga armeringsnät över hela plattan kan du använda färdigarmerad betong. Oavsett typ av betong bör du dock lägga armeringsjärn längs kanterna. För att få till en bottenplatta som är helt jämn och med ett korrekt fall kan du med fördel använda ett laservattenpass. Med hjälp av detta kan du kontrollera både höjd och lutning medan du gjuter. Om man ska bygga garage, till exempel, bör man ha ett fall ut mot garageporten. Detta för att avlägsna vatten som kommer in. Alternativt kan man ha en golvbrunn inne i garaget. För att försäkra dig om ett bra resultat bör du vibrera betongen så snart som möjligt efter att den pumpats ut. Vibreringen gör att hålrummen i betongen fylls ut och att armeringen omsluts bättre.

Vädret är något som man alltid behöver förhålla sig till när man gjuter. Betong härdar snabbare vid hög temperatur. Alltför höga temperaturer gör emellertid att betongen härdar för snabbt och betongen kan skadas. Kyligare temperaturer leder till att betongen härdar långsammare och minusgrader kan orsaka frostskador på den. Om vattnet i betongen fryser innan din platta har härdat klart kan du få problem med avskalning och frostsprängning. I värsta fall kan detta förstöra hela plattan. Trots detta är det fullt möjligt att gjuta både när det är “för varmt” och “för kallt”, så länge du vidtar vissa åtgärder. Det krävs emellertid att man har specifika kunskaper för att veta vad som ska till för att undvika skador. Vår rekommendation är därför att man tar in professionell hantverkshjälp för att gjuta platta på mark.

Gjuta platta? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hitta duktiga hantverkare

Det krävs kompetens för att gjuta platta – både i form av teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Utöver detta behöver man rätt utrustning, samt vara minst två personer. Det finns en hel del saker som man behöver ta in i beräkningarna under arbetets gång, och det är inte helt lätt att få till ett resultat som håller tillräckligt hög kvalitet. Av den anledningen bör du gärna ta hjälp av professionella hantverkare.

Det är viktigt att man hittar en hantverkare som man är trygg med. Det finns tyvärr många oseriösa aktörer i branschen, och det finns en hel del hantverkare som saknar nödvändig utbildning och det kunnande som krävs för att hålla tillräcklig kvalitet i arbetet. I värsta fall kan resultatet bli direkt farligt om hantverkaren inte följer gällande regler och föreskrifter.

För att försäkra dig om att du anlitar en kompetent och pålitlig entreprenör till ditt projekt kan du registrera uppdraget hos Byggstart. För att det ska bli enklare och tryggare för dig att anlita hantverkare har vi byggt upp ett nätverk av kvalitetssäkrade aktörer. Alla entreprenörer som du hittar genom vår tjänst kontrolleras kontinuerligt, både avseende tillstånd, ekonomi och kundnöjdhet. När du registrerat ditt projekt på Byggstart kommer vi sätta dig i kontakt med flera entreprenörer som har de erfarenheter och det kunnande som ditt projekt kräver – både när det kommer till att gjuta platta på mark och för det resterande arbetet inom ditt byggprojekt.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vad kostar det att gjuta platta?

Utifrån projekt som genomförts med hjälp av aktörer från vårt nätverk har vi på Byggstart satt samman en egen prisdatabas. Nedan finns två exempel som visar på prisbilden för ett enbostadshus på 110 kvadratmeter, samt för ett garage på 40 kvadratmeter. Priserna inkluderar både material och moms:

Enbostadshus:

  • Kantelement: 40.000 kr
  • Platta, 30 cm isolering/8 cm betong: 72.000 kr
  • Radonspärr: 24.000 kr
  • Totalt: 136.000 kr

Garage:

  • Kantelement: 15.000 kr
  • Platta, oisolerad och stålslipad: 17.500 kr
  • Totalt: 32.500 kr

Det är svårt att ge en konkret siffra på vad det kostar att gjuta platta utan att ha information om byggets storlek och komplexitet. När fundamentet är på plats återstår det en stor del av det fortsatta projektet. Det är viktigt att budgetera för, följa upp och ha kontroll över utgifterna under hela byggprojektet. Har man inte detta riskerar man att påbörja ett projekt som man inte har råd att färdigställa.

Läs mer om priset för att gjuta platta.

Var noga med efterarbetet

Beroende på vad du avser göra med din betongplatta – om den ska vara exponerad eller om du tänkt lägga täckande golv – kan du behöva glätta plattan. Vänta inte för länge med att göra detta. Den exakta tidpunkten för när man bör glätta golvet beror på väder, temperatur och om du tillsatt någon accelerator för att skynda på härdningen. Bra läge för glättning är när du kan gå på betongen utan att lämna för djupa spår och du kan köra med glättningsmaskinen (“helikoptern”) utan att den gräver ner sig i underlaget. Allra vanligast är det att man gör det här arbetet med en så kallad “helikopter”, men det går också att göra för hand. Efter glättningen går du över plattan och finputsar den med stålskiva – gärna flera gånger för att få betongen så blank som möjligt.

Det är viktigt att du håller betongen våt medan den härdar. Under härdningen pågår det en uttorkningsprocess och om man inte är noga med att vattna betongen kan det uppstå ytliga sprickor. Det är vanligt att man täcker betongen med plast under tiden som den härdar. Man behöver dock se till att inte lägga över plasten för tidigt, eftersom den då fastnar i själva betongplattan. Betongen behöver vattnas i minst tre dagar, men gärna under en hel veckas tid. Skulle betongplattan torka för snabbt kan den spricka, med fula sprickor i golvet som resultat. Vattna därför hellre för mycket än för lite. Vill man vara på den säkra sidan kan man även vattna ovanpå skyddsplasten – om där skulle förekomma någon glipa. Sjunker temperaturen till under nollan så behöver du även täcka plattan med betongtäckmattor som ser till att vattnet i betongen inte fryser.

Om ditt förarbete varit grundligt, du haft duktiga hantverkare till gjutningsarbetet och du är noggrann med efterarbetet, då kommer du att få en betongplatta som håller i många år. Om du är osäker på något av momenten med att gjuta platta bör du höra dig för med någon fackkunnig. Generellt sett rekommenderar vi att man tar in professionella hantverkare i så stor utsträckning som möjligt när det kommer till att gjuta platta på mark.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Kom igång

För att komma i kontakt med entreprenörer och hantverksfirmor kan du registrera ditt projekt på Byggstart. Här har vi samlat kvalitetssäkrade proffs på ett och samma ställe – allt för att det ska vara lättare för dig att hitta de hantverkare som lämpar sig bäst till just ditt projekt. Om du anlitar någon aktör med hjälp av vår tjänst så kan du vara trygg med att firman har både ekonomi, kompetens och nödvändiga tillstånd på plats. Genom att registrera ditt projekt på Byggstart får du ta emot anbud från flera pålitliga hantverksfirmor som inte bara kan utföra arbetet med att gjuta platta, men också resten av byggnaden som du planerar att uppföra.

Gjuta platta? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.